Učitelji in sodelavci 2023/24

Kontakti - učitelji na Gimnaziji ŠC Velenje

RAVNATELJICA

Gabrijela Fidler

POMOČNICA RAVNATELJICE

Jelka Oder

TAJNICA

Suzana Brodej, Jasmina Voglar

TAJNICA ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE

Silvestra Jevšenak

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Sara Brezovnik

Nika Kamnik

Erina Zukić

VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE

Simon Zajc

KNJIŽNIČARKE (za vse šole ŠCV)

Katja Gjerkeš Knežević

Albina Lindič

Sergeja Plavčak

SLOVENŠČINA

Polonca Glojek

Albina Lindič

Alenka Meža

Alenka Šalej

Jože Volk

MATEMATIKA

Sonja France

Silvestra Jevšenak

Branko Krstulović

Nuša Ožir

ANGLEŠČINA

mag. Alenka Gortan

Darja Joger Avberšek

mag. Nataša Makovecki

NEMŠČINA

Josip Bačić

Jelka Oder

Jožica Plešnik

FRANCOŠČINA

Anja Štravs

ZGODOVINA

Janja Hren

Tatjana Kikec

Petra Mastnak

ŠPORTNA VZGOJA

David De Costa

Helena Hliš Bukovnik

Morena Pergovnik

Vojko Tovornik

FIZIKA

Peter Jevšenak

Lucija Švent

KEMIJA

mag. Vojko Grm, Nejc Poprijan

mag. Karmen Grabant

BIOLOGIJA

Klavdija Jug

Irena Štimac

GEOGRAFIJA

Tanja Golob

Tatjana Kikec

SOCIOLOGIJA

Sandra Dostal

FILOZOFIJA

Sandra Dostal

PSIHOLOGIJA

Nika Kamnik

INFORMATIKA

mag. Ivan Jovan

GLASBA

Uroš Jurgec

LIKOVNA UMETNOST IN LIKOVNA TEORIJA

Uršula Skornšek, Alja Krofl

mag. Nataša Tajnik Stupar

UMETNOSTNA ZGODOVINA

Janja Hren

PREDSTAVITVENE TEHNIKE IN BIVALNA KULTURA

Aleksandra Dolenec Gojević

OSNOVE VAROVANJA DEDIŠČINE

Uršula Skornšek, Alja Krofl

RISANJE IN SLIKANJE

mag. Nataša Tajnik

PLASTIČNO OBLIKOVANJE

Jure Markota

POMOČ GIBALNO OVIRANEMU DIJAKU

Milan Njenjić

FIZIKA - LABORANTKA

Andreja Centrih Erjavec

BIOLOGIJA IN KEMIJA - LABORANTKA

Urška Zupanc

SOLFEGGIO

Teja Komar

Olga Ulokina

ZGODOVINA GLASBE

Janez Marin

Urška Šramel Vučina

GLASBENI STAVEK Z OBLIKOSLOVJEM

Tilen Slakan

PETJE IN INSTRUMENT

Neva Berke

Joanna Blejwas

Danijel Brecelj

Valentina Čas

Barbara De Costa

Gregor Dvorjak

Matjaž Emeršič

Andreja Golež Gruden

Kristina Golob

Tamara Gombač

Alenka Goršič Ernst

Jerneja Grebenšek

David Gregorc

Gordana Hleb

Jelka Hrovat

Danica Koren

Jure Koren

Miha Koren

Monika Krajnc Štih

Katarina Kralj

Primož Kranjc

Tomaž Lojen

Janez Marin

Jernej Marinšek

Boštjan Mesarec

Urban Meža

Sanja Mlinar Marin

Naja Mohorič

Peter Napret

Tanja Petrej

Janez Pincolič

Gregor Plamberger

Anja Rosec

Aleksandar Serdar

Jerneja Srebrnjak

Mitja Škorjanc

David Špec

Jasmina Špec

Janez Šuligoj

Katja Šumečnik

Miran Šumečnik

Damir Tkavc

Gorazd Topolovec

Igor Ulokin

Margarita Ulokina

Mojca Ušen Tkalčec

Pascal Vehovec

Nina Verboten

Mojca Volavšek

Rok Volk

Lovro Vrzelak

Ana Smolčnik Zajc

Špela Zamrnik

Ema Zapušek

Katja Žličar Marin