srssersssdgimvssmicdsd

OtrocispostajeZoom-001
_DSC0154m
Oalek-uenciprikemiji5
3
GV-060
thumbnail_IMG_2126
120221028_111937
Evropska_deklika_MAT_olimpijada
Obinskiprvakivodbojki
Inventura2022-016
umetnikiveer2U-117
Huda_luknja_IP_GEO_31
Umetnikiveer3U-063
Start_UP_na_prostem
Maturantska_ekskurzija_panija
Kiparjenje_glina
20221214_105223
ola_v_naravi_1_
Diamantni_maturant_Rok_TB_pri_Pahorju
kiparstvovlesu3U-027
IMG_20220223_110448
Bruselj-irimosolidarnost3
olazaupane-omizja
previous arrow
next arrow

Gimnazija Velenje na izmenjavi v avstrijskem Feldbachu

22. 1. 2023 se bo skupina dijakov glasbene smeri umetniške gimnazije Velenje odpravila  na mednarodno izmenjavo v Avstrijo. Skupaj z gostiteljsko šolo, Gimnazijo BORG iz Feldbacha, bodo ves teden glasbeno ustvarjali in ob zaključku priredili skupni koncert. S sodelovanjem bodo nadaljevali naslednji mesec, ko jim bo partnerska šola vrnila obisk v Velenju, kjer se bo začeto ustvarjanje nadaljevalo.

Dijakom želimo veliko ustvarjalnega navdiha ter da dobro izkoristijo priložnosti utrjevanja tujih jezikov in spoznavanja druge kulture. 

Organizatorki: Alenka Podpečan in Jožica Plešnik

Preberi več

Širimo solidarnost v Bruslju

Četrtošolca Maja Klančnik in Maj Žavbi se te dni z razredničarko Jožico Plešnik mudita v Bruslju. Tam se udeležujejo mednarodne konference projekta BEST z naslovom Širimo solidarnost. V projekt se je preteklo šolsko leto, na pobudo razredničarke, vključil letošnji 4. C. Pod okriljem društva Humanitas so izvajali različne aktivnosti, na katerih so obravnavali medkulturni dialog, človekove pravice, predsodke, sovražni govor in okoljsko problematiko. Bistvo projekta, ki je več let potekal v šestih evropskih državah, je spodbujanje solidarnosti in kulture dialoga. Konec lanskega šolskega leta so v Velenju posneli tudi video, vključen v film, ki prikazuje delo pri projektu v vseh sodelujočih državah (Francija, Španija, Italija, Poljska in Hrvaška). Ob zaključku je konec novembra organizirana mednarodna konferenca, na kateri sta aktivnosti, izvedene v Sloveniji, predstavljali Gimnazija Ptuj in Gimnazija Velenje. Tako udeležba na konferenci kot celotno delo v projektu za mentorico in za dijake predstavlja bogato osebno izkušnjo in dodano vrednost.

Galerija

Video1

Video2

Preberi več

Ustvarjalnost in inovativnost v podjetništvu

V okviru projekta Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti pod okriljem JP Mladi Spirit Slovenije smo v mesecu oktobru z dijaki 3. A in 3. B spoznavali podjetništvo. Pripravili smo jim različne delavnice, pri katerih so dijaki medsebojno sodelovali, tekmovali, spoznavali timsko delo, pripravljali in razvijali svojo lastno podjetniško idejo po modelu Lean canvas, se pripravljali na predstavitev ideje in jo pred strokovno žirijo tudi predstavili. Najboljše tri ekipe so dobile nagrado Vzorčnega mesta Velenje, kjer se bodo skušale rešiti iz sobe pobega in se zabavale v virtualni resničnosti.

Preberi več

CEMLO – mednarodni projekt na Gimnaziji ŠC Velenje

V nedeljo, 12. 6. 2022, so v Velenje prispeli dijaki iz držav, ki poleg Slovenije sodelujejo v projektu CEMLO (Connect, enjoy mountains & learning outdoors), sofinanciranem v okviru programa Erasmus+. Dijaki iz Hrvaške in Italije so bivali v dijaškem domu, dijaki iz Turčije in Litve pa v hotelu Paka. Program se je začel v ponedeljek, ko smo dijaki 3. B Gimnazije ŠC Velenje pripravili uvodni del z glasbenim programom, sledile so predstavitve dijakov omenjenih držav. Vsaka država je s seboj prinesla svojo značilno hrano, posladkali smo se tudi s potico in jabolčnim zavitkom. Po kosilu v jedilnici Gaudeamus smo za goste pripravili fotoorientacijo po mestu. Kljub temu, da je bil vzpon na grad za nekatere pravi zalogaj, so bili dijaki zelo sproščeni, zato smo stkali tudi dobre prijateljske vezi. Orientacija se je končala na jezeru, kjer smo se kopali in se skupaj vozili s kanuji. Nekateri izmed dijakov so bili prvič na jezeru, zato je bila ta izkušnja še lepša.

Preberi več

Začeli smo s projektom Rastem s knjigo

V decembru so dijaki 1. letnikov v okviru projekta Rastem s knjigo obiskali Knjižnico Velenje. Namen projekta je spodbujanje mladih k branju ter ozaveščanje o pomenu branja in bralne kulture. Knjižničarka je dijake seznanila s knjižnično-informacijskim sistemom COBISS, predstavila knjižnico in oddelke izposoje. Vsak dijak je kot spodbudo in povabilo k branju v dar prejel knjigo, ki jo na vsakoletnem natečaju izbere posebna komisija pri Javni agenciji za knjigo. Letos je bila izbrana knjiga Mateje Gomboc Balada o drevesu. Zdaj nas čaka branje in pogovor o knjigi, načrtujemo pa tudi obisk pisateljice.

Preberi več

“V službi domovine”

V četrtek, 10. 11., so se dijakinje in dijaki 3. letnikov v Celju udeležili sejemsko-promocijske prireditve »V službi domovine«. Slovenska vojska nam je prestavila njihove enote, poklice in dejavnosti. Ogledali smo si opremo in oborožitev, spoznavali vojaške veščine, slišali nekaj individualnih poklicnih zgodb vojakov in častnikov. Nekaj vtisov dijakinj in dijakinj po dogodku:

Preberi več

Projekt NA-MA POTI


Projekt NA-MA POTI je sofinanciran s strani evropskega sklada za socialni razvoj.

Cilj projektaNAravoslovje, MAtematika, Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija, Interaktivnost je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) dijakov. Gimnazija Velenje v projektu NA-MA POTI sodeluje kot razvojni VIZ od samega začetka. V projektu analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na naši šoli. Na osnovi z opisniki opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti razvijamo in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Poslužujemo se strategij interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključujemo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, programiranje ter logično in algoritmično mišljenje. Poudarjamo aktivno vlogo vsakega dijaka in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo, trudimo se za boljši odnos učencev do naravoslovja in matematike. Sodelujemo tudi v regijski mreži VIZ v območnih enotah ZRSŠ za prenašanje izkušenj in obetavnih praks. V projektu ob Zavodu RS za šolstvo sodelujejo še strokovni delavci 98 vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Skupno je za izvedbo projekta NA-MA POTI namenjenih 3.770.002,39 EUR, ki prihajajo s strani Republike Slovenije in iz Evropske unije – Evropskega socialnega sklada.
Projekt se zaključi z oktobrom 2022, prizadevamo pa si, da bodo vsebinski rezultati trajno ostali vključeni v pouku na šoli.


Preberi več

Dvig digitalne kompetentnosti

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok/učencev/dijakov).

Ciljne skupine, ki so vključene v projekt, so vzgojno-izobraževalni zavodi, znotraj teh pa zaposleni: strokovni delavci (ravnatelji, učitelji in drugo strokovno osebje) na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter posledično otroci, učenci in dijaki.

Končna dodana vrednost programa bo glede na različno raven digitalne kompetentnosti posameznih strokovnih delavcev in VIZ-a v celoti izdelana digitalna strategija za posamezen VIZ in na osnovi strategije izvedena usposabljanja ter udejanjanje teh znanj v vzgojno-izobraževalnem procesu. Izdelava strategije bo temeljila na analizi stanja in pripravi akcijskega načrta. To pomeni, da bodo zaposleni v posameznem VIZ-u aktivni udeleženci v procesu analize ter v procesu priprave in izvajanja akcijskega načrta in s tem opolnomočeni za evalvacijo in nadgradnjo digitalne strategije znotraj zavoda tudi po zaključku programa.

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti se od dosedanjih usposabljanj na področju digitalnih kompetenc razlikuje v izhajanju iz dejanskih potreb posameznega VIZ-a in načrtovanju strategij VIZ-a za dvig digitalnih kompetenc. 

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, je 1.950.000,00 EUR.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660