srssersssdgimvssmicdsd

thumbnail_1_Dunaj_predopero
MilanNjenjic2
336769629_240574724984679_3108630316173472750_n
_SGG2755-2
Umetnikiveer3U27
_SGG2108
_SGG2065
kiparstvo3U9of49
SGG_1844
IMG_9665
1675949307010
327514194_720678752829203_5104971080169930330_n
upaninmi
OtrocispostajeZoom-001
_DSC0154m
Oalek-uenciprikemiji5
3
GV-060
thumbnail_IMG_2126
120221028_111937
Obinskiprvakivodbojki
Inventura2022-016
Huda_luknja_IP_GEO_31
Start_UP_na_prostem
Maturantska_ekskurzija_panija
20221214_105223
ola_v_naravi_1_
Diamantni_maturant_Rok_TB_pri_Pahorju
kiparstvovlesu3U-027
IMG_20220223_110448
Bruselj-irimosolidarnost3
olazaupane-omizja
previous arrow
next arrow

Šolska prehrana v šolskem letu 2022/23

Za dijake ŠCV je izvajalec storitev, ki ponuja topel obrok, podjetje Gorenje Gostinstvo, d. o. o.. To dijakom nudi malice v prostorih večnamenskega pedagoškega objekta Gaudeamus in na Medpodjetniškem izobraževalnem centru.

Prijavo na šolsko prehrano za naslednje šolsko leto starši oziroma skrbniki oddajo šoli praviloma v juniju. Z njo se zavežejo, da bodo spoštovali pravila šolske prehrane, plačali prispevek za šolsko prehrano in pravočasno odjavili posamezni obrok po pravilih šolske prehrane ali v nasprotnem primeru plačali polno ceno obroka.

V prostorih Gaudeamusa je od 7.30 do 8.00 možen prevzem naročenih sendvičev. Prevzem naročenih sendvičev je možen tudi v času malice v obeh jedilnicah.

SUBVENCIJE MALIC V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

Vzgojno-izobraževalni zavodi pri subvencioniranju malice upoštevajo uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Preverite veljavnost odločbe (če poteče 31. 8. 2022, jo čim prej podaljšajte).

V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek oziroma državno štipendijo ali teh dveh pravic ne želi uveljavljati ali do teh pravic ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta 2022/2023, se za informacijo o ureditvi subvencije malice  obrne na pristojni center za socialno delo.

Center za socialno delo bo uvrstitev v dohodkovni razred v teh primerih ugotovil na način, kot velja za pravico do otroškega dodatka, subvencija pa se prizna z začetkom šolskega leta oziroma v primeru vloge, vložene od vključno 1. 9. 2022 dalje z dnem vložitve vloge za subvencijo prehrane. Višina subvencije malice ostaja enaka, kot je določena s trenutno zakonodajo. Do subvencije so upravičeni učenci oziroma dijaki, ki so prijavljeni na malico in se redno izobražujejo.

Subvencija malice

Vse podatke o subvenciji najdete na spletni strani: Subvencije prehrane za učence in dijake | GOV.SI

  Dijaki se na šolsko malico PRIJAVIJO s prijavnico (posebnim obrazcem).

  S PRIJAVO na šolsko prehrano se dijak in starši obvezujejo, da bodo:

  1. spoštovali pravila šolske prehrane,
  2. plačali prispevek za šolsko prehrano,
  3. pravočasno odjavili posamezni obrok,
  4. plačali polno ceno obroka, če ga niso pravočasno odjavili in
  5. šoli v 30 dneh sporočili vsako spremembo podatkov.
  • Dijaki se ODJAVIJO od šolske malice najkasneje en delovni dan prej do 24.00 preko SPLETNE APLIKACIJE http://malice.scv.si.
Najpogostejše nejasnosti v sistemu malic
Prijava na obrok/odjava obroka
Prijava in odjava obroka je izključno preko spletne aplikacije za malico.
Izbiro menija lahko dijaki izvedejo toliko dni v prihodnost, koliko je vnesenih menijev a najkasneje do 10. ure tekočega delovnega dne za naslednji delovni dan (npr. v petek do 10. ure za ponedeljek). Svetujemo, da si izberete obroke vnaprej, da ne pozabite.
Dijaki se lahko ODJAVIJO od šolske malice najkasneje en delovni dan prej do 24.00 (npr. v sredo do 24.00 za četrtek).
Neprevzet obrok
Dolžnost vsakega dijaka, ki se prijavi na obrok za določen dan je, da obrok tudi prevzame.
V kolikor tega ne stori, se malica obračuna po polni ceni 2,73 € ter dijaka sistem samodejno odjavi od vseh prihajajočih naročenih obrokov, z zamikom enega delovnega dne (npr.: neprevzem je bil v torek, z vključno četrtkom ste odjavljeni za prihodnje malice – v sredo vas bo še čakal obrok, če ste ga predhodno naročili).
Odjava je preventivni ukrep, da ne pride do ponavljajočih neprevzemov. O neprevzemu boste obveščeni preko e-pošte, ki ste jo vnesli v spletno aplikacijo za malice.
V kolikor se neprevzem zgodi, si lahko odjavljene obroke ponovno naročite preko aplikacije.
Plačilo malic
Denar za malico si morate naložiti preko plačilnega naloga UPN. Svetujemo, da si nakažete večkratnik cene malice (nakazilo lahko izvedete večkrat čez leto).
Številko računa TRR in številko vaše reference (sklica) najde v spletni aplikaciji. Da denar pride od banke do ŠC Velenja, lahko traja nekaj dni, zato naj bodo pri nalaganju denarja pravočasni (3 dni prej naložite denar, kot ga boste potrebovali).
Naložen denar se uporablja za plačilo malice in se prenaša v vsak naslednji mesec, dokler se ne porabi. Stanje vašega računa lahko preverite v spletni aplikaciji.
Dijaki, ki imajo 100-odstotno subvencijo, lahko malicajo brez naloženega denarja. Dokler ne ustvarijo dolga – dolg ustvarijo z neprevzemom malice.
Privzeti meni
Privzeti meni je možnost, ki si jo lahko nastavite v aplikaciji za malice in vam olajša naročanje obrokov.
Kadar ima dijak  izbran privzeti meni pomeni to, da ob vnosu NOVIH menijev (ko ponudnik prehrane vnese menije za prihodnji mesec) ga sistem avtomatsko prijavi na tip menija, ki ga je izbral za privzet meni (npr.: če je privzeti meni “Mesni meni”, me sistem samodejno naroči na mesni meni ob vnosu menijev).
V kolikor tega ne želite izberite privzeti meni “Brez privzetega menija”.
Pozabljena kartica
Če dijak pozabi izkaznico lahko namesto kartice na odjemne mestu vnese PIN številko.
Ob prijavi v spletno aplikacijo malice se pokaže dnevna PIN ŠTEVILKA.
Pomembno: PIN številka se spreminja dnevno.
Lunch paket
Ko šola organizira dejavnosti (npr. športni dan, strokovna ekskurzija …), so dijaki, ki malicajo, upravičeni do obroka, ki ga nesejo s seboj na pot.

V takšnih primerih bo v sistemu malic za ta dan vidna možnost naročila na LUNCH PAKET ali LUNCH PAKET VEGE. Na lunch paket se je potrebno naročiti (niste samodejno naročeni).

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660