srssersssdgimvssmicdsd

thumbnail_1_Dunaj_predopero
MilanNjenjic2
336769629_240574724984679_3108630316173472750_n
_SGG2755-2
Umetnikiveer3U27
_SGG2108
_SGG2065
kiparstvo3U9of49
SGG_1844
IMG_9665
1675949307010
327514194_720678752829203_5104971080169930330_n
upaninmi
OtrocispostajeZoom-001
_DSC0154m
Oalek-uenciprikemiji5
3
GV-060
thumbnail_IMG_2126
120221028_111937
Obinskiprvakivodbojki
Inventura2022-016
Huda_luknja_IP_GEO_31
Start_UP_na_prostem
Maturantska_ekskurzija_panija
20221214_105223
ola_v_naravi_1_
Diamantni_maturant_Rok_TB_pri_Pahorju
kiparstvovlesu3U-027
IMG_20220223_110448
Bruselj-irimosolidarnost3
olazaupane-omizja
previous arrow
next arrow

Svetovalna služba – opis

Svetovalna služba opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v šoli za šolo. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega specifičnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj šole s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci vzgojnega procesa (dijaki, učitelji, starši, vodstvom šole in zunanjimi ustanovami).

Z vami se srečujem na individualnih in skupinskih svetovanjih, delavnicah v razredih, predavanjih, roditeljskih sestankih, skupnih govorilnih urah, informativnih dnevih … Svetujem vam na osnovi prostovoljnosti, skupnega dogovora in zaupnosti podatkov.

Svetovalno delo opravljam mag. Anita Petek. Na šoli sem dosegljiva po predhodnem dogovoru vse dni v času pouka ter v času popoldanskih skupnih govorilnih ur

Dosegljiva sem tudi na telefonski številki 03/896 07 19 in na elektronskem naslovu anita.petek@scv.si.

Letni delovni načrt  je izdelan na osnovi programskih smernic svetovalne službe in obsega navedena delovna področja:

 1. Načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole in šolskega svetovalnega dela
 2. Razvojno analitične naloge in sodelovanje v šolskih projektih:
 • koordinatorica dela z nadarjenimi dijaki,
 • mreža zdravih šol in
 • sodelovanje v skupini za promocijo.
 1. Svetovalno delo z dijaki:
 • sodelovanje pri pripravi in izvedbi dneva odprtih vrat,
 • sodelovanje pri pripravi in izvedbi informativnih dni,
 • organizacija in vodenje predinformativnega dne – Dan za radovednost – za dijake zaključnih letnikov (predstavitev fakultet …),
 • sodelovanje na roditeljskih sestankih OŠ s predavanjem z naslovom Dejavniki poklicnega odločanja in predstavitev programov ŠCV,
 • predstavitev šole osnovnošolcem (dnevi dejavnosti ŠCV),
 • vpis novincev v začetni letnik srednje šole in izvedba vseh nalog po rokovniku za vpis MIZŠ,
 • spremljanje učne uspešnosti in svetovanje novincem, ponavljavcem, preusmerjenim dijakom,
 • skupinske oblike dela z dijaki pri razrednih urah:

za izboljšanje kvalitete učen,ja: spoznavanje lastnih učnih stilov in izpopolnjevanje metod in tehnik učenja (1. letnik),

– za osebnostni in socialni razvoj (nenasilna komunikacija – 2. letnik,

– poklicno informiranje in svetovanje pri izbiri študija (individualno in skupinsko) (3. in 4. letnik),

 • pomoč pri reševanju socialno ekonomske problematike (štipendije in druge oblike pomoči),
 • delavnice za dijake na temo kvalitete učenja (ponudba OIV),
 • svetovalna pomoč dijakom pri reševanju osebnih, razvojnih ali situacijskih težav – pogovorne ure za dijake.
 1. Svetovalno delo z učitelji:
 • sodelovanje na sejah učiteljskih zborov,
 • sodelovanje in posvetovanje z učitelji glede izvajanja pouka, vodenja oddelčne skupnosti ali dela z dijaki,
 • predstavitev dijakov s posebnimi potrebami in nadarjenih dijakov ter delo z njimi,
 • sodelovanje pri oblikovanju vsebin za problemske konference (komunikacija, klima, medsebojni odnosi, predstavitev šole v okolju…).
 1. Svetovalno delo s starši:
 • sodelovanje na roditeljskih sestankih s tematskimi predavanji oz. predlogi zunanjih predavateljev:
  • 1. letnik – prehod iz osnovne šole v srednjo šolo (težave ob prehodu v SŠ, značilnosti mladostništva, vzgoja za odgovornost),
  • 2. letnik – duševno zdravje otrok in mladostnikov,
  • 3. letnik – odgovornost mladostnika za sprejemanje poklicnih odločitev,
  • 4. letnik – možnosti študija, vpis na univerzo,
 • pogovorne ure za starše z namenom svetovanja.
 1. Sodelovanje s strokovnjaki iz zunanjih institucij in strokovno izpopolnjevanje:
 • udeležba na seminarjih, strokovnih sestankih, izobraževanjih,
 • spremljanje novosti in študij literature na strokovnem področju,
 • sodelovanje na aktivu ŠSD Celjske regije in študijskih skupinah,
 • posvetovanje s strokovnjaki izven šole (CSD, ZD, ZRSŠ),
 • predlog predavanj za učiteljski zbor, dijake in njihove starše.
 1. Priprave na svetovalno delo, predavanja ali delavnice za dijake, učitelje ali starše
 2. Sodelovanje na koordinacijah ŠSS ŠCV

Veselim se našega skupnega soustvarjanja rešitev.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660