srssersssdgimvssmicdsd

IzjemnidijakiCV2024-49
IzjemnidijakiCV2024-67
Maturantskiples3
EkskurzijanaTenerife2
IMG_8755
Dobrodelnikoncert-39Medium
Proslavaobdnevusamostojnostiinenotnosti11
kiparstvo3U-23
Sprejem_diamantnih_Enej_Hudobreznik
olavnaravi2U
Evropskidanjezikov
20230925_133752
IMG_20230916_152618Medium
maturapodelitev2023-11
PRF_9372
Inventura-65
formaviva24of66
Simfonicnikoncert_18_4_2023_1
thumbnail_1_Dunaj_predopero
MilanNjenjic2
336769629_240574724984679_3108630316173472750_n
_SGG2755-2
Umetnikiveer3U27
SGG_1844
IMG_9665
1675949307010
327514194_720678752829203_5104971080169930330_n
OtrocispostajeZoom-001
_DSC0154m
Oalek-uenciprikemiji5
3
GV-060
thumbnail_IMG_2126
Obinskiprvakivodbojki
Huda_luknja_IP_GEO_31
Start_UP_na_prostem
20221214_105223
Diamantni_maturant_Rok_TB_pri_Pahorju
kiparstvovlesu3U-027
previous arrow
next arrow

Prijava k maturi

Opravljanje internega dela mature

Kandidati se morajo v začetku septembra v skladu s koledarji za izvedbo praktičnega dela mature prijaviti k opravljanju internega dela mature.

30. september 2023 je zadnji rok za prijavo drugih kandidatov, ki želijo v tekočem šolskem letu na Gimnaziji Velenje opravljati praktični del izpita.

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka najkasneje do 30. septembra 2023, napišejo prošnjo naslovljeno na šolsko maturitetno komisijo Gimnazije Velenje ter jo prinesejo v tajništvo šolske maturitetne komisije ali pošljejo na naslov

Šolski center Velenje, Gimnazija

Silvestra Jevšenak

Trg mladosti 3

3320 Velenje

Prijava k splošni maturi

Četrtošolci opravijo predprijavo k splošni maturi na šoli že do 15. novembra tekočega šolskega leta.

Kandidat se prijavi k splošni maturi najkasneje do 30. marca 2024 s prijavnico, ki jo najde na naslovu http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/   (obrazec MIZS-PSM/18) na šoli, kjer bo opravljal splošno maturo v skladu s Pravilnikom o maturi in maturitetnim koledarjem.

Kandidat se prijavi k izpitu iz predmeta splošne mature najkasneje do 30. marca 2024 s prijavnico, ki jo najde na naslovu http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/   (obrazec MIZS-1-PPSM/18) na šoli, kjer bo opravljal izpit iz predmeta splošne mature.

Prijavi priloži:

  • potrdilo o vpisu v četrti letnik ali dokazilo o plačilu izpitov, če nima statusa dijaka v programu kjer opravlja zaključek izobraževanja,
  • potrdilo o prijavi k poklicni maturi ali fotokopijo spričevala o opravljeni poklicni ali splošni maturi.

Kandidat lahko pisno prekliče prijavo k splošni maturi najmanj štiri dni pred začetkom izpitnega roka na obrazcu (MSS-1-OSM/05).

Kandidati s posebnimi potrebami morajo v predprijavi navesti in  predložiti še strokovno mnenje in odločbo o usmeritvi.

Kandidat mora najmanj  štiri dni pred začetkom izpitnega roka predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature.

Kandidat, ki iz opravičenih razlogov ni pravočasno preklical prijave k maturi, se ni udeležil pisnega izpita ali ga je prekinil, je neocenjen in lahko opravlja splošno maturo v celoti ali iz neocenjenih predmetov v naslednjih izpitnih rokih.

Ker je potrebno na državni izpitni center poslati točne rojstne podatke in EMŠO kandidata, morajo biti podatki, ki jih kandidat navede v predprijavi in prijavi k maturi točni, za kar odgovarja s svojim podpisom.

Plačilo maturitetnih izpitov državnemu izpitnemu centru

V skladu s 30. členom Pravilnika o splošni maturi (Ur. l. RS št. 29/08in 40/11) maturitetne izpite plačajo

–         kandidati, ki nimajo statusa dijaka (v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja) in

–          kandidati, ki se prijavijo k opravljanju splošne mature kot »21-letniki« (2. odstavek 24. člena Zakona o maturi, Ur. l. RS št. 1/07-UPB).

Rok plačila

Kandidat mora ob prijavi priložiti dokazilo o plačilu izpitov tajniku šolske maturitetne komisije, in sicer

–          za spomladanski izpitni rok najkasneje do 30. marca 2024 in

–          za jesenski izpitni rok najkasneje do 12. julija 2024.

Več informacij o plačilu je na povezavi

http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/   

Plačilo maturitetnih izpitov Gimnaziji Velenje

Po ceniku Šolskega centra Velenje je

  • cena ustnega izpita na maturi 22 €,
  • cena opravljanja internega dela splošne mature (vaj, seminarskih nalog,…) pa 35 € za posamezni predmet.

Maturitetne izpite plačajo

  • kandidati, ki nimajo statusa dijaka (v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja) in
  • kandidati, ki se prijavijo k opravljanju splošne mature kot »21-letniki«.

Način  plačila

Kandidat plača znesek preko položnice, ki mu jo pošlje šola.

Potrdilo o plačilu izpitov kandidat prinese s seboj na ustni izpit.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660