Ekskurzija v Pivško podolje

V sredo, 15. 5. 2024, so dijaki 1. A, 1. B in 1. C odšli na geografsko ekskurzijo v Pivško podolje.

V Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer so z interaktivno razstavo in ogledom filma spoznali zgodbo o vodi na kraškem svetu Zgornje Pivke. Posebna geološka zgradba območja v povezavi z neenakomerno razporejenimi padavinami povzroča veliko nihanje gladine kraške podtalnice. Ob visokih vodah nastane v dolini kar sedemnajst presihajočih jezer, ki se pojavljajo in izginjajo v ritmu narave. Dijaki so spoznali značilnosti posameznih jezer in življenje domačinov v pokrajini, kjer je enkrat preveč, drugič pa premalo vode.

V Parku vojaške zgodovine so si dijaki ogledali razstavne eksponate, ki predstavljajo pomembne mejnike v vojaški zgodovini naše države. Navdušili so nas tanki, letala, podmornica in druge vojaške naprave iz različnih obdobij. Zaradi obiska tega muzeja bodo dijaki bolje razumeli našo vojaško dediščino ter njen vpliv na sodobno družbo.

Foto galerija

GEO ekskurzija v Pivško podolje (6)