Aktiven obisk interaktivnega centra energije in energetike – SVET ENERGIJE, GEN energija KRŠKO

39 dijakov 3. letnika izbirnega predmeta kemije se je v začetku aprila udeležilo strokovne ekskurzije v državno podjetje GEN energija v Krškem in interaktivno spoznalo Svet energije.

Strokovno ekskurzijo nam je omogočil minister Ministrstva za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije mag. Bojan Kumer, za kar se mu iskreno zahvaljujemo.

Ob strokovni razlagi in s samostojnim eksperimentalnim delom so dijaki spoznali elektriko, energetiko in alternativne – obnovljive oblike energije. Pridobili oz. utrdili so znanja o elektriki in energetiki. Spoznali so uporabno vrednost pridobljenega znanja v tehnoloških procesih in interakcijo pridobivanja električne energije. Predavatelja sta dijake spodbudila k učenju tehničnih ved in energetske pismenosti ter podjetnosti. Dijaki so spoznali tudi področje Krškega z nuklearno elektrarno.

Neizmerno so uživali in se pri tem veliko naučili.

Dijake smo spremljali: mag. Karmen Grabant, Peter Jevšenak in Urška Zupanc.

mag. Karmen Grabant

Foto: Urška Zupanc

IP - kemija - ekskurzija (1)