srssersssdgimvssmicdsd

Projekt My Virtual Town

Naša šola je vključena v mednarodni projekt Erasmus+, ki je poimenovan My Virtual Town. Osnovni cilj sodelovanja v projektu je, da dijaki s pomočjo učiteljev mentorjev spoznajo funkcije mesta oz. občine in na podlagi tega ustvarijo svoje lastno mesto v obliki virtualnega modela.

Dijaki bodo organizirani v skupine po tri člane. Skupina dijakov obravnava mesto iz treh vidikov: organizacija lokalne skupnosti, funkcionalne naloge in spoštovanje človekovih pravic. V projektu sodelujejo učitelji in učenci iz Bolgarije, Slovenije ter Severne Makedonije. Prvi del projekta je namenjen učiteljem mentorjem, da definira jo in postavijo kriterije po katerih bodo ocenjevali izdelke dijakov, ki bodo vključeni v projekt. Prvo delovno srečanje učiteljev je bilo v mestu Kočani v Severni Makedoniji.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660