srssersssdgimvssmicdsd

Projekt NA-MA poti

V šolskem letu 2017-2018 smo začeli z aktivnostmi v projektu NA-MA poti (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost), ki ga je na javnem razpisu MIZŠ za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« prijavil Zavod RS za šolstvo. Projekt se uvršča vsklop 2: Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov.

Osrednji cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok, učencev in dijakov od vrtcev do osnovnih in srednjih šol. V projekt je vključenih 98 vzgojno izobraževalnih zavodov v Sloveniji, od tega 33 razvojnih in 65 implementacijskih. Gimnazija Velenje sodeluje v projektu kot razvojna šola. Projekt na ZRSŠ vodi gospa Jerneja Bone, svetovalka za matematiko. Na naši šoli vodim projekt Felicita Zupančič, ki bom z ostali člani projektnega tima aktivno sodelovala v razvojnem timu za reševanje avtentičnih problemov

Naloge projektnega tima na šoli so:

 • Sodelovanje pri začetni in končni analizi stanja, evalvaciji in merjenju napredka naravoslovne in matematične pismenosti (kompetenc)
 • Razvoj didaktičnih pristopov in strategij z nalogami
 • Priprava vertikalnega izvedbenega kurikula za naravoslovno in matematično pismenost
 • Udeležba na regijskih usposabljanjih (delegatski sistem), kjer aktivno sodelujejo, in nato posredujejo usvojeno znanje ostalim članom projektnega tima na šoli
 • Udeležba na delovnih srečanjih projektnega tima na VIZ z aktivnim sodelovanjem in medsebojne hospitacije
 • Sodelovanje pri pripravi in predstavitvi projekta ter primerov praks
 • Vzpostavitev mreže med implementacijskimi VIZ in razvojnimi VIZ v OE ZRSŠ
 • Sodelovanje in priprava srečanj med razvojnimi in implementacijskimi VIZ v OE ZRSŠ
 • Vertikalno povezovanje med razvojnimi vrtci, OŠ in SŠ v OE ZRSŠ
 • Sodelovanje s skrbnikom ZRSŠ
 • in druge naloge, ki se bodo v času izvajanja projekta izkazale za potrebne.

Aktivnosti bomo izvajali z vsemi dijaki naše šole pri rednem pouku, obravnavali bomo vsebine predpisane z učnim načrtom. Projekt traja od 4.11.2016 do 30.6.2022.

Povezava na spletno stran poslovodečega partnerja: https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660