srssersssdgimvssmicdsd

Evropska_deklika_MAT_olimpijada
Inventura2022-016
umetnikiveer2U-117
Umetnikiveer3U-063
Start_UP_na_prostem
Maturantska_ekskurzija_panija
Kiparjenje_glina
ola_v_naravi_1_
Diamantni_maturant_Rok_TB_pri_Pahorju
IMG_20220223_110448
Obinskiprvakivodbojki
OtrocispostajeZoom-001
previous arrow
next arrow

Fair play

FAIR PLAY

Fair play ne pomeni samo strogo se držati pravil, ki veljajo v športni paniki. Fair play je način, kako športnik pošteno igra, gledalec kulturno navija, sodnik pravično sodi, trener spoštljivo vodi … Fair play pomeni dostojanstveno prenašanje poraza in zmage, spoštljiv in prijateljski odnos do tekmecev, trenerjev, sodnikov in organizatorjev. Je spodbujanje manj sposobnih, uživanje v svojih in drugih uspešnih potezah ter primeren odnos do drugih zunaj igrišča.

PRISEGA ŠPORTNIKA

Prisega športnika, sprejeta ob 10. letnici OKS-ZŠZ v Ljubljani, 15. 10. 2001, ki jo je javnosti predstavila Slovenska olimpijska akademija.

Slovesno so jo podpisali: Irena Avbelj, Miroslav Cerar in Rajmond Debevec.

KER IMAM RAD-a ŠPORT, OBLJUBLJAM IN SE ZAVEZUJEM:

         Da bom z veseljem sodeloval-a v športu!

         Da si bom vedno prizadeval-a tekmovati po svojih najboljših močeh!

         Da bom spoštoval-a svoje tekmece, jih ne bom ogrožal-a in žalil-a!

         Da bom nastopal-a v skladu s pravili!

         Da bom spoštoval-a odločitve pristojnih!

         Da se bom dostojanstveno obnašal-a tako ob zmagi kot ob porazu. Tudi do gledalcev!

         Da bom varoval-a naravo!

         Da se ne bom posluževal-a dopinga!

         Da bom z odgovornostjo zastopal-a svoje družbeno okolje!

         Da bom širil-a ideje fair playa tudi na drugih področjih svojega življenja!

OSNOVNA FAIR PLAYNAČELA ZA ŠPORTNIKE:

 • Sodelujem, ker v športu uživam in vem, da zmaga ni vse!
 • Spoštujem svoje tekmece, saj brez njih ni športa!
 • Igram v skladu s pravili igre in v duhu fair playa!
 • S svojimi dejanji ne ogrožam tekmecev!
 • Tekmujem po svojih najboljših močeh!
 • Dostojno se obnašam tako ob zmagi kot ob porazu!
 • Spoštujem odločitve trenerjev, sodnikov in organizatorjev!
 • Obsojam uporabo nedovoljenih poživil!
 • Varujem čisto in naravno okolje!
 • Širim ideje fair playa tudi na drugih področjih svojega življenja!

 FAIR PLAY NAČELA ZA MLAJŠE KATEGORIJE:Športnik

 • Vedno igram po pravilih!
 • Trudim se po svojih najboljših močeh!
 • Upoštevam odločitve sodnika!
 • Izogibam se prepiru in pretepu!
 • Pohvalim dobre poteze vseh sodelujočih!
 • Priznam svoje napake!
 • Pazim, kako se izražam!
 • Po zmagi ali porazu se rokujem s tekmecem!
 • Zabavam se – šport je igra!
 • Športniki smo prijatelji!

TRENER

 • Pedagoška načela postavljam pred uspešnostjo rezultatov!
 • Pri načrtovanju tekem in treningov upoštevam, da imajo mladi športniki tudi druge interese in obveznosti.
 • Na tekmovanju zahtevam upoštevanje pravil in igranje v duhu fair playa!
 • Poskrbim, da vsi sodelujoči dobijo primeren igralni as!
 • Želim, da je otrokovo doživetje športa pozitivno in ne pretiravam s tekmovalnostjo!
 • Ne glede na rezultat, vedno pohvalim vloženi trud in izpostavim dobre stvari!
 • Skrbim za varnost pri športu in uporabljam otrokom primerne metode dela!
 • Spoštujem sodnikove odločitve in to zahtevam tudi od otrok!
 • Sodelujem s starši v dobro vseh otrok!
 • Zavedam se, da sem zgled otrokom in to tudi upoštevam!

Starši

 • Otroka ne silim v šport!
 • Vem, da otrok sodeluje zaradi lastnega užitka in ne mojega!
 • Spodbujam otroka, da igra po pravilih in v duhu fair playa! Zagovarjam reševanje konfliktov brez nasilja in sovražnosti!
 • Učim, da zmaga ni vse. Enako cenjeno je sodelovanje in vloženi trud!
 • Poskrbim, da se otrok počuti kot zmagovalec, če igra pošteno in po svojih najboljših močeh!
 • Nikoli se ne posmehujem in ne vpijem na otroka, če napravi napako! Napake delamo vsi! Popravljanje napak pa je del osebnostne rasti!
 • Otroci se najhitreje naučijo tisto, kar vidijo. Pohvalim dobre poteze vseh sodelujočih!
 • Ne spodbijam trenerjeve ali sodnikove avtoritete pred otrokom! Svoje nestrinjanje izražam na dostojen način!
 • Podpiram prepoved verbalnih in fizičnih zlorab otrok v športu!
 • Pustim otroku, da si sam postavlja športne cilje in ga pri tem podpiram, hkrati pa vztrajam pri šolski uspešnosti.

Organizator TEKMOVANJA:

Ø      Vsi otroci imajo enake možnosti sodelovanja, ne glede na njihove sposobnosti!

Ø      Šport otrok ni sredstvo za zabavo gledalcev!

Ø      Šport je otrokom vrsta igre in to tudi omogočam!

Ø      Skrbim za primernost in varnost športnega prizorišča!

Ø      Pravila in tekmovalne zahteve prilagodim otrokovi razvojni stopnji in sposobnostim!

Ø      Vsem sodelujočim podelim enake nagrade ali priznanja!

Ø      Spodbujam trenerje in sodnike, da delujejo vzgojno!

Ø      Navijanje gledalcev naj bo naravnano pozitivno in namenjeno vsem otrokom!

 (po priročniku M. Hosta in M. Smrdu Fair play za mlade športnike, Zavod za fair play in strpnost v športu, 2004; www. sportikus. org) 

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660