Srečanje v Belgiji v okviru Erasmus+ projekta 6CliPs

V sklopu Erasmus+, projekta malih partnerstev 6CliPs, smo se udeležili prvega projektnega srečanja v Belgiji.

Namen projekta je v dveh letih izdelati 6 šolskih projektov, da s tem konkretno prikažemo boj proti podnebnim spremembam v lokalnem okolju. Želimo spodbujati zanimanje za znanost, tehnologijo, inženirstvo in matematiko (STE(A)M) s projektnim delom ter nadaljnje usposabljanje sodelujočih učiteljev z uporabo mentorskega pristopa in moderiranja pri vodenju skupin dijakov.

Prvi obisk je bil namenjen spoznavanju situacije na področju podnebnih sprememb v Belgiji ter ogledu prve instalacije, ki jo je pripravila naša gostiteljica, katoliška srednja šola Xaveriuscollege v belgijskem Antwerpnu. Ustanovljena je bila leta 1830 in je ena izmed najstarejših šol v mestu. Ponuja različne programe srednjega izobraževanja, vključno z znanstvenimi, humanističnimi in umetniškimi smermi, njeno bistvo pa je priprava dijakov na univerzo.

Belgijski dijaki so nam predstavili projekt, s katerim bodo na mikro ravni poskusili zmanjšati vpliv podnebnih sprememb. Začeli so z ozelenitvijo predhodno zelo betonskega šolskega dvorišča, tako da so odstranili nekaj tlakovcev, uredili gredico, postavili tri lesene stebre in jih povezali z nadstreškom. Načrtujejo, da bodo zasadili hitro rastoče plezalke, ki bodo dvorišču zagotovile dodatno senco. Predstavitvi je sledila SWOT-analiza in diskusija o opravljenem delu. Na šoli smo lahko tudi spremljali nekaj šolskih ur in se zabavali na koncertu. Prvi popoldan smo si ogledali še mestno četrt s pripadajočo mestno hišo, skozi katero nas je vodila županja.

Vzporedno z vsemi predstavitvami in vodenji so naši dijaki pripravljali video kot povzetek obiska v Antwerpnu. Preko videokonference smo se povezali s tretjo sodelujočo šolo in strokovnimi sodelavci v projektu ter jim pokazali naš video o projektu belgijske šole.

Soboto, dodaten prosti dan, smo izkoristili za ekskurzijo po starem mestnem jedru Antwerpna vse do pristanišča, kjer so nam tudi predstavili njegovo širjenje in gospodarski pomen.

Konec meseca marca pričakujemo obisk dijakov s Cipra. Veselimo se že, da jim bomo predstavili naše delo, Velenje in Slovenijo.

Mentorici: Lucija Mihelak in Tanja Golob

Foto galerija

Projekt 6CliPs - srečanje v Belgiji (5)