Projekt 6CliPs

V sklopu projekta 6CliPs, Erasmus+, mala partnerstva, ki ga financira Evropska unija, smo pripravili dokument, v katerem smo predstavili trenutno situacijo na področju voda (W-water), energije (E-energy) in podnebja oziroma rastlinstva (P-plants).

V prvem delu dokumenta je predstavljeno stanje na nivoju Slovenije in Velenja, v drugem delu pa so dijaki raziskali področja WEP na mikro nivoju šole.

Dokument nam je bil in nam še bo v pomoč pri izdelavi projektov, s katerimi želimo omiliti posledice podnebnih sprememb na lokalnem nivoju.

V povezavi je dodan tudi video posnetek izdelave prvega projekta.

6CliPs_O2_Začetna študija

Video

Projekt_6CliPs