Prilagoditve na splošni maturi 2023

VSEBINE, IZLOČENE NA USTNEM DELU SPLOŠNE MATURE 2023