srssersssdgimvssmicdsd
  • Gimnazija

Program in predmetnik – likovna smer

KOMU JE NAMENJEN PROGRAM UMETNIŠKE GIMNAZIJE LIKOVNE SMERI

Izobraževanju v programu umetniške gimnazije traja 4 leta in se konča z uspešno opravljeno splošno maturo.
Poleg splošnih ciljev gimnazijskega izobraževanja ima umetniška gimnazija nalogo, da
zagotovi višjo raven splošnoizobraževalnih in strokovnih znanj, omogoči mladostnikom, da svojo umetniško nadarjenost razvijajo na temelju strokovno preverjenih in kvalitetnih vzgojno-izobraževalnih pristopov in na temelju standardov priprave na maturo in interesov omogoča mladostnikom odločanje za nadaljnji študij.

Omogoča likovno talentiranim in motiviranim mladostnikom možnost kontinuiranega likovnega razvoja in izobraževanja. Usposablja jih za temeljno poznavanje likovnih področij, ki se nanašajo na ustvarjalne, zgodovinske in teoretične sestavine likovne umetnosti.
Izvedbeni predmetnik za program umetniška gimnazija – likovna smer je oblikovan tako, da dobijo dijaki dovolj splošnega znanja, potrebnega za uspešno opravljanje splošne mature, s strokovnimi predmeti (risanje in slikanje, likovna teorija, umetnostna zgodovina, predstavitvene tehnike, bivalna kultura, plastično oblikovanje …) pa jih usposabljamo za razumevanje in poznavanje likovnih področij. Znanje na strokovnem področju poglabljajo in doživljajo umetnost z udeležbo na številnih strokovnih ekskurzijah in razstavah.
Izobraževanje po tem programu daje dijakom kvalitetne osnove za študij slikarstva, kiparstva, restavratorstva, umetnostne zgodovine, vizualnih komunikacij, grafičnega in industrijskega oblikovanja, likovne pedagogike in tudi arhitekture. Program jim nudi dovolj široko znanje, da lahko nadaljujejo svojo izobraževalno pot tudi na drugih področjih – fakultetah.

 

PREDMETNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER

PREDMETI 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPNO
št. ur
v programu
maturitetni
standard
št. ur na št. ur na št. ur na št. ur na
teden leto teden leto teden leto teden leto
I – Obvezni predmeti
Slovenščina 4 140 4 140 4 140 4 140 560 560
Matematika 4 140 4 140 4 140 4 140 560 560
Prvi tuji jezik 3 105 3 105 3 105 3 105 420 420
Drugi tuji jezik 3 105 2 70 2 70 3 105 350 420
Športna vzgoja 3 105 3 105 3 105 3 105 420
Zgodovina 2 70 2 70 2 70 210 280
Geografija 2 70 1 35 105
Biologija, kemija, fizika* 4 140 5 175 315
Psihologija, sociologija, filozofija** 2 70 2 70 140
Glasba 2 70 70
Informatika 2 70 70
Umetnostna zgodovina 2 70 3 105 2 70 245 280
Predstavitvene tehnike 2 70 2 70 140
Likovna teorija 2 70 2 70 2 70 210 280
Bivalna kultura 4 140 4 140 280
Plastično oblikovanje 2 70 70
II – Izbirni predmeti 1 35 7 245 280
III – Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela
Risanje in slikanje 3 105 3 105 3 105 3 105 420
Osnove varovanja dediščine 2 70 70
IV – Obvezne izbirne vsebine 90 90 90 30 300
Skupaj (I+II+III+IV) 36 1350 35 1315 35 1315 35 1255 5235
Število tednov pouka 35 35 35 35 140
Število tednov obveznih izbirnih vsebin 3 3 3 1 10
Skupno število tednov izobraževanja 38 38 38 36 150

Pojasnila k predmetniku:

* Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 315 ur.

** Šola ponudi 3 družboslovne predmete, vsakega v obsegu 70 ur. Dijak izbere 2 predmeta.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660