srssersssdgimvssmicdsd

Izločene vsebine na ustnih izpitih na maturi 2021

Opozorilo: Spodaj navedene vsebine so izločene iz ustnega dela izpita, na pisnem delu se kljub temu lahko pojavijo.

TEME PRI SLOVENŠČINI, KI SMO JIH IZLOČILI IZ USTNEGA DELA SPLOŠNE MATURE 2021

Zaradi različnega prepletanja vprašanj je skupni imenovalec pokazal, da lahko izločimo naslednje teme:

1. Antična lirika (Sapfo, Katul, Horac)

2. Kersnik: Jara gospoda

3. Primeri francoskega realizma (Balzac, Flaubert, Stendhal)

4. Jezik v zamejstvu in izseljenstvu /dvojezičnost (pravno-upravne značilnosti, razlaga pojmov)

5. Razvoj epa/romana (zgod. pregled, splošno) in primerjava tradicionalnega in modernega romana

Alenka Šalej, vodja aktiva SLO

VPRAŠANJA PRI MATEMATIKI, KI SMO JIH IZLOČILI IZ USTNEGA DELA SPLOŠNE MATURE 2021

Pri matematiki smo iz nabora 105 vprašanj za ustni del izpita, ki so objavljena na Ricu, izločili 15 vprašanj pod naslednjimi zaporednimi številkami:

Višja raven: 15, 22, 23, 30, 55, 57, 65, 67, 69, 79, 80, 84, 85, 99, 105

Osnovna raven:       15, 22, 23, 30, 38, 55, 57, 65, 69, 80, 84, 85, 93, 99, 105

Aktiv matematikov

TEME PRI ANGLEŠČINI, KI SMO JIH IZLOČILI IZ USTNEGA DELA SPLOŠNE MATURE 2021

V kompletih za ustni izpit so izločene naslednje teme, ki se pojavijo pri 1. vprašanju/slikovno izhodišče:

VR: grafitti, extreme sports, pets, shopping/consumption society, alternative medicine

OR: crime, transport, protests, nationalities, pets

Opozoriti vas moramo, da se podobne teme lahko pojavijo pri razpravljalnem eseju/discursive essay ter pri ostalih sporočanjskih oblikah (poročilo/report, članek/article, uradno pismo/formal letter in e-mail): na te vsebine nimamo vpliva.

Darja Joger, aktiv ANG

NEMŠČINA, USTNI DEL IZPITA SPLOŠNE MATURE 2021

Na ustnem delu izpita bodo IZLOČENE naslednje teme:

 1. Znanost, tehnologija
 2. Migracije
 3. Politika in družba
 4. Varstvo okolja

Ustni del izpita ZAJEMA naslednje teme:

 1. Osebni podatki
 2. Družina in dom
 3. Šola, izobraževanje
 4. Delo in poklic
 5. Kultura, umetnost
 6. Prosti čas, zabava, šport
 7. Potovanje in promet
 8. Telo in zdravje
 9. Nakupovanje
 10.  Hrana in pijača
 11.  Narava, vreme
 12.  Medčloveški odnosi
 13.  Slovenija in Nemčija

Jožica Tiršek Drčar, aktiv nemcistk

LIKOVNA TEORIJA, USTNI DEL IZPITA SPLOŠNE MATURE 2021

Kot izpraševalec sem izločil segment vprašanj, ki se nanašajo na vsebine predmeta PRT, a te so vezane na projekcije in razmerja v gradnji vezana na antropometrijo.

Željko Opačak, prof. LIT

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660