srssersssdgimvssmicdsd
  • Gimnazija
  • Domov
  • Umetniška gimnazija – likovna smer

Umetniška gimnazija – likovna smer

Ime izobraževalnega programa: UMETNIŠKA GIMNAZIJA

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev gimnazijskega izobraževanja ima umetniška gimnazija nalogo, da:

–          zagotovi višjo raven splošnoizobraževalnih in strokovnih znanj,

–          omogoči mladostnikom, da svojo umetniško nadarjenost razvijajo na temelju strokovno preverjenih in kvalitetnih vzgojno-izobraževalnih pristopov,

–          na temelju standardov priprave na maturo in interesov omogoča mladostnikom odločanje za nadaljnji študij.

Specifični cilji posameznih smeri umetniške gimnazije so:

LIKOVNA SMER:

  • dati možnost kontinuiranega likovnega razvoja in izobraževanja likovno talentiranim in motiviranim mladostnikom;
  • usposabljati dijake za temeljno poznavanje likovnih področij, ki se nanašajo na ustvarjalne, zgodovinske in teoretične sestavine likovne umetnosti

Vabljeni, da prisluhnite dijakom umetniške gimnazije – likovna smer, kjer odgovarjajo na 10 zanimivih vprašanj o njihovih izkušnjah srednješolskega izobraževanja in izbranem programu.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660