srssersssdgimvssmicdsd
 • Gimnazija

Šolska prehrana v šolskem letu 2021/22

Za dijake ŠCV je izvajalec storitev, ki ponuja topel obrok, podjetje Gorenje Gostinstvo, d. o. o.. To dijakom nudi malice v prostorih večnamenskega pedagoškega objekta Gaudeamus in na Medpodjetniškem izobraževalnem centru.

Prijavo na šolsko prehrano za naslednje šolsko leto starši oziroma skrbniki oddajo šoli praviloma v mesecu juniju. Z njo se zavežejo, da bodo spoštovali pravila šolske prehrane, plačali prispevek za šolsko prehrano in pravočasno odjavili posamezni obrok po pravilih šolske prehrane ali v nasprotnem primeru plačali polno ceno obroka.

V prostorih Gaudeamusa je med 7.30 do 8.00 možen prevzem  naročenih sendvičev. Prevzem naročenih sendvičev je možen tudi v času malice v obeh jedilnicah 

Upoštevanje varnostne razdalje z upoštevanjem talnih oznak pri prevzemu malice v jedilnicah Gaudeamus in Mic, upoštevanje varnostne razdalje pri malicanju tako, da se ne premikajo stoli v jedilnici, obvezno razkuževanje rok.  

SUBVENCIJE MALIC V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

Vzgojno-izobraževalni zavodi pri subvencioniranju malice upoštevajo uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Preverite veljavnost odločbe! (če poteče 31.8. 2021, jo čim prej podaljšajte).

V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek oziroma državno štipendijo ali teh dveh pravic ne želi uveljavljati ali do teh pravic ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta 2021/2022, se za informacijo o ureditvi subvencije malice  obrne na pristojni center za socialno delo.

Center za socialno delo bo uvrstitev v dohodkovni razred v teh primerih ugotovil na način, kot velja za pravico do otroškega dodatka, subvencija pa se prizna z začetkom šolskega leta oziroma v primeru vloge, vložene od vključno 1. 9. 2020 dalje, z dnem vložitve vloge za subvencijo prehrane. Višina subvencije malice ostaja enaka, kot je določena s trenutno zakonodajo. Do subvencije so upravičeni učenci oziroma dijaki, ki so prijavljeni na malico in se redno izobražujejo.

Subvencija malice:

Subvencija malice pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

 • do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada polna subvencija malice oz. brezplačna malica;
 • nad 42 do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 70 % cene malice;
 • nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 40 % cene malice.

  Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

 • učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino
 • učenci in dijaki, ki so prosilci za azil
 • učenci in dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

  Dijaki se na šolsko malico PRIJAVIJO  s prijavnico (posebnim obrazcem).

  S PRIJAVO na šolsko prehrano se dijak in starši obvezujejo, da bodo:

 1. spoštovali pravila šolske prehrane
 2. plačali prispevek za šolsko prehrano
 3. pravočasno odjavili posamezni obrok
 4. plačali polno ceno obroka 2,73 €, če ga niso pravočasno odjavili
 5. šoli v 30-ih dneh sporočili vsako spremembo podatkov
 • Dijaki se ODJAVIJO od šolske malice najkasneje en delovni dan prej do 24.00 preko SPLETNE APLIKACIJE http://malice.scv.si.
Najpogostejše nejasnosti v sistemu malic
Prijava na obrok / odjava obroka
Prijava in odjava obroka je izključno preko spletne aplikacije za malico.
Izbiro menija lahko dijaki izvedejo toliko dni v prihodnost, koliko je vnešenih menijev a najkasneje do 10. ure tekočega delovnega dne za naslednji delovni dan (npr. v petek do 10. ure za ponedeljek). Svetujemo, da si izberete obroke v naprej, da ne pozabite.
Dijaki se lahko ODJAVIJO od šolske malice najkasneje en delovni dan prej do 24.00 (npr. v sredo do 24.00 za četrtek).
Neprevzeti obrok
Dolžnost vsakega dijaka, ki se prijavi na obrok za določen dan je, da obrok tudi prevzame.
V kolikor tega ne stori, se malica obračuna po polni ceni 2,73 € ter dijaka sistem samodejno odjavi od vseh prihajajočih naročenih obrokov, z zamikom enega delovnega dne (npr: neprevzem je bil v torek, z vključno četrtkom ste odjavljeni za prihodnje malice – v sredo vas bo še čakal obrok, če ste ga predhodno naročili).
Odjava je preventivni ukrep, da ne pride do ponavljajočih neprevzemov. O neprevzemu boste obveščeni preko e-pošte, ki ste jo vnesli v spletno aplikacijo za malice.
V kolikor se neprevzem zgodi, si lahko odjavljene obroke ponovno naročite preko aplikacije.
Plačilo malic
Denar za malico si morate naložiti preko plačilnega naloga UPN. Svetujemo, da si nakažete večkratnik cene malice (nakazilo lahko izvedete večkrat čez leto).
Številko računa TRR in številko vaše reference (sklica) najde v spletni aplikaciji. Da denar pride od banke do ŠC Velenja, lahko traja nekaj dni, zato naj bodo pri nalaganju denarja pravočasni (3 dni prej naložite denar, kot ga boste potrebovali).
Naložen denar se uporablja za plačilo malice in se prenaša v vsak naslednji mesec, dokler se ne porabi. Stanje vašega računa lahko preverite v spletni aplikaciji.
Dijaki, ki imajo 100-odstotno subvencijo, lahko malicajo brez naloženega denarja. Dokler ne ustvarijo dolga – dolg ustvarijo z neprevzemom malice.
Privzeti meni
Privzeti meni je možnost, ki si jo lahko nastavite v aplikaciji za malice in vam olajša naročanje obrokov.
Kadar ima dijak  izbran privzeti meni pomeni to, da ob vnosu NOVIH menijev (ko ponudnik prehrane vnese menije za prihodnji mesec) ga sistem avtomatsko prijavi na tip menija, ki ga je izbral za privzet meni (npr: Če imam privzet meni “Mesni meni”, me sistem samodejno naroči na mesni meni ob vnosu menijev).
V kolikor tega ne želite izberite privzeti meni “Brez privzetega menija”.
Pozabljena kartica
Če dijak pozabi izkaznico lahko namesto kartice na odjemne mestu vnese PIN številko.
Ob prijavi v spletno aplikacijo malice in se ti pokaže dnevna PIN ŠTEVILKA.
Pomembno: PIN številka se spreminja dnevno.
Lunch paket
Ko šola organizira dejavnosti (npr. športni dan, strokovna ekskurzija …), so dijaki, ki malicajo, upravičeni do obroka, ki ga nesejo s seboj na pot.

V takšnih primerih bo v sistemu malic za ta dan vidna možnost naročila na LUNCH PAKET ali LUNCH PAKET VEGE. Na lunch paket se je potrebno naročiti (niste samodejno naročeni).

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660