srssersssdgimvssmicdsd

Obvestilo za dijake ob koncu pouka

Dragi dijaki!

Z neposrednim poukom v razredu zaključujemo v petek, 17. 6., na ta dan naj bodo zaključene tudi vse ocene, izjemoma lahko popravljate ali zvišujete ocene najkasneje do torka, 21. 6., do 11. ure.

V tednu od 20. do 24. 6. 2022 bomo na gimnaziji izpeljali OIV, za katere vidite razpored na dnu tega obvestila, za vsako dejavnost pa boste prejeli še posebej vabilo od izvajalca.

V tem tednu bodo potekale tudi priprave na popravne izpite po dogovoru z učitelji.

Ker se približuje zaključek šolskega leta, bodite pozorni na sledeče  informacije:

torek, 21. 6. 2022, ob 9.00 – delna ocenjevalna konferenca za dijake glasbene smeri v Modri dvorani glasbene šole;

torek, 21. 6. 2022, do 12.00  – zaključene vse ocene v eAsistentu, razredniki pripravijo poročila za svoj razred;

sreda, 22. 6. 2022, ob 13.00  – ocenjevalna konferenca v A 112 in rok za prijavo na popravne izpite;

petek, 24. 6. 2022, ob 9.00 –  podelitev priznanj Gimnazije ŠC Velenje in proslava ob državnem prazniku;

petek, 24. 6. 2022, ob 10.30 –  podelitev spričeval v matičnih učilnicah in od 11. ure dalje prireditev v parku pred šolo Park dogaja (nastopi dijakov, sejem rabljenih učbenikov, zapiskov …).

Dijaki morate pred podelitvijo spričeval poravnati vse morebitne obveznostiizposojene knjige v knjižnici in neporavnane finančne obveznosti. Knjige iz učbeniškega sklada in ostala gradiva vrnete v šolsko knjižnico. Knjige, ki jih potrebujete zaradi obveznosti pri izpitih, lahko za ta čas po dogovoru v knjižnici tudi zadržite. Vrnete jih po končanih izpitih.

Dijaki, ki imate tri popravne izpite, se pred prijavo na izpit oglasite pri ravnateljici za dogovor o vrstnem redu izpitov.

Tisti, ki boste imeli neocenjene predmete, boste najprej opravljali dopolnilne izpite iz teh predmetov, šele nato lahko pristopite k popravnim izpitom. Velja omejitev, da lahko v spomladanskem izpitnem roku opravljate do dva izpita, preostanek opravljate v jesenskem roku. Popravni, predmetni in dopolnilni izpiti bodo potekali v času od 29. 6. do 4. 7. 2022. Podrobnejši razpored bo objavljen 24. 6. 2022 na spletni strani šole. Kandidati izpolnjeno prijavnico na izpite ali prošnje za ponavljanje oz. preusmeritev oddate v tajništvu šole do srede, 22. 6. 2022.

 O avgustovskih rokih vseh vrst izpitov boste obveščeni do 7. julija 2022 na spletni strani šole.

V želji, da letnik zaključite čim bolj uspešno, vas lepo pozdravljam.

Gabrjela Fidler, univ. dipl. psih.

ravnateljica Gimnazije

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660