srssersssdgimvssmicdsd

Prvi dogodek v okviru programa Športajmo in berimo

Spodbujanje branja med mladimi športniki in športnicami je zajeto v Nacionalnem medresorskem programu z izhodišči v Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030, ki jo je vlada RS sprejela decembra 2019,  in v Strokovnih priporočilih in standardih za splošne knjižnice iz leta 2018. Program je oblikovan v sodelovanju med Ministrstvom za kulturo RS, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS, Zavodom RS za šolstvo, Centrom za spodbujane bralne pismenosti v Mariborski knjižnici, Javno agencijo za knjigo RS in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez. (https://www.olympic.si/sportniki/olimpijski-karierni-center/izobrazevanje-in-dvojna-kariera-/sportajmo-in-berimo)

Ciljna skupina pri izvedbi programa Športajmo in berimo za spodbujanje branja med mladimi športniki so mladostniki med 15. in 19. letom starosti, ki večino svojega prostega časa namenijo športu. Po javno dostopnih podatkih o kategoriziranih športnikih v Sloveniji predstavljajo 56,97 % vseh kategoriziranih športnikov. Vseh kategoriziranih športnikov je 7.084, od tega jih v to starostno skupino sodi 4.036. Med vsemi registriranimi športniki (po podatkih na spletni strani OKS-ZŠZ je teh 59.538) jih 39,18 % sodi v ciljno skupino mladostnikov med 15. in 19. letom starosti. Sem sodijo tudi naši dijaki športnih oddelkov, ki smo jih vključili v program.

V sredo, 23. 3., nam je v Knjižnici Velenje kot del projekta #športajmoinberimo Sebastjan Turinek iz 3. Š predstavil svojo raziskovalno nalogo A ti sploh veš, kaj ti lahko naredi gluten?  Gluten je lahko kriv za marsikatero težavo, a se tega ne zavedamo, zato je pomembna ozaveščenost o glutenski preobčutljivosti, ki zajema celiakijo, neceliakalno glutensko preobčutljivost (NCGS) ali alergijo na pšenico. Bolezen je prepogosto spregledana, kot se je to zgodilo tudi avtorju, zato je želel raziskati, kaj mladi športniki vedo o tej bolezni in glutenu, ter jih seznaniti o tem.

Poleg tega pa smo se pogovorili o poteku programa, saj načrtujemo do konca koledarskega leta še vsaj dva dogodka. Vodja projekta v Knjižnici Velenje Brina Zabukovnik Jerič pa je dijakom predstavila tudi veliko knjig na temo športa, ki bi jih lahko zanimale, ter jih s tem spodbudila k branju.

Polonca Glojek, prof.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660