srssersssdgimvssmicdsd
  • Gimnazija

Obvestilo o poteku pouka v tednu med 21. in 24. 6. 2021

V prihodnjem tednu bomo na šoli izvajali različne dejavnosti, prilagojene razmeram in zadnjemu tednu pouka:

V ponedeljek, 21.6., bomo imeli naravoslovni dan:
1. letniki (A, B in Š) – geografska ekskurzija na Primorsko
2.B in 2. C – Start Up dan v Sončnem parku
2.A, 2. Š in 2. U – eksperimentalne vaje FIZ in BIO – delo na daljavo
3.A, 3. Š – eksperimentalne vaje FIZ, KEM (v živo po skupinah)
1.U in 3. U – eksperimentalno soustvarjanje v parku pred Gimnazijo
Dijaki bodo navodila za posamezno dejavnost dobili posebej po e-pošti oz. pri učiteljih predmeta.

22.6.: Nadomestni športni dan – za dijake, ki to obveznost še morajo opraviti.

23.6.: Fazanovanje – motivacijske delavnice za dijake prvih letnikov: delavnice bodo potekale pod okriljem dijaške skupnosti, izvajali jih bodo dijaki višjih letnikov v času od 9.00 – 12.00

24.6.: ob 9.00 – podelitev spričeval po razredih in ogled virtualne predstave ŠCV ob dnevu državnosti
ob 11.00 – podelitev priznanj Gimnazije za vse dijake zaključnih letnikov in nagrajence iz nižjih letnikov v dvorani Glasbene šole (zaradi omejitve števila prisotnih v dvorani).V času od 21. 6. do 23. 6. do 10.00 bodo imeli dijaki še možnost popravljanja negativnih ocen oz. manjkajočih aktivnosti v individualnem dogovoru s profesorji. Za dijake, ki bodo v teh dneh želeli obiskovati še dodatne priprave in popravljati oceno, naj  ima to prednost pred drugimi dejavnostmi.
V sredo, 23. 6. 2021 bomo imeli ob 11.00 tudi ocenjevalno konferenco po koncu pouka.

Rok za prijavo na popravne izpite je 24. 6. 2021; priprave na popravne izpite bodo potekale v času od 28. 6. do 30. 6., v dogovoru s profesorji. Razpored popravnih izpitov bo objavljen najkasneje 30. 6. (izpiti bodo potekali med 1. in 5. 7.). Ocenjevalna konferenca po popravnih izpitih pa bo v torek, 6. 7. 2021.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660