srssersssdgimvssmicdsd

Obvestilo o nadaljevanju pouka po modelu C

Drage dijakinje in dijaki, spoštovani starši,

tudi v prihodnjem tednu se bo izobraževanje nadaljevalo po prilagojenem modelu C, kar pomeni da:

  • so vsi dijaki zaključnih letnikov stalno v šoli 
  • se ostali dijaki izmenično izobražujejo en teden v šoli in en teden na daljavo, tako, da je v šoli polovica dijakov oz. oddelkov.

Pouk vseh predmetov bo potekal  v matičnih razredih, izjemoma bo pouk naravoslovnih predmetov potekal v specializiranih učilnicah, a le pri laboratorijskih vajah. Posebnost so tudi strokovni (RSL, SFG, GLS, ZGL, INS) in izbirni predmeti. Pri izbirnih predmetih, kjer prihaja do mešanja razredov, vas prosim, da v razredu vzdržujete razdaljo med skupinami različnih oddelkov. 
Pouk športne vzgoje bo potekal ločeno po oddelkih, s priporočilom, da se ga čim več izvede zunaj. 
Ob prihajanju v šolo vas prosimo za upoštevanje priporočil NIJZ za omejevanje širjenja okužb, zato k pouku prihajajte le zdravi dijaki. V primeru okužbe z virusom SARS – Cov-2 o tem takoj obvestite razrednika oz. tajništvo šole. 
Vlada je na svoji seji sprejela tudi Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, iz katerega izhaja, da je uporaba zaščitnih mask za dijake srednjih šol obvezna v vseh prostorih šole. Prav tako je obvezna uporaba zaščitnih mask za vse zaposlene in obiskovalce. 

V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z njegovim izbranim osebnim zdravnikom. 

Dragi dijaki, veseli smo, da se lahko pouk spet izvaja v šolskih prostorih, četudi po modelu C. Vsi si želimo, da bi vsaj tako tudi ostalo do konca pouka, zato vas prosim, upoštevajte vsa priporočila in ukrepe NIJZ za varno druženje, upoštevajte medosebno razdaljo, sploh pri predmetih, kjer bo prihajalo do mešanja skupin, razkužujte si roke in nosite zaščitno masko tudi čez nos. 
Skrbite za svoje zdravje in zdravje vseh okoli nas, da bomo skupaj lahko uspešno pripluli do konca šolskega leta. 

Lepo vas pozdravljam! 

Gabrijela Fidler, univ. dipl. psih.,                                                 
ravnateljica Gimnazije 

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660