srssersssdgimvssmicdsd

Obvestilo

S ponedeljkom, 22. 2. 2021, se pouk ponovno pričenja v šoli za vse dijake zaključnih letnikov, v šolo pa lahko prihajajo tudi dijaki:

  • za izvajanje DSP (individualna pomoč)
  • za nujno pomoč svetovalne službe
  • dijaki umetniške gimnazije smer glasba za izvajanje individualnega pouka v dogovoru s svojim profesorjem.

V tednu od 22. 2. do 26. 2. (in naprej, do vrnitve ostalih dijakov) bo pouk za četrte letnike potekal po urniku, prilagojene bodo deloma le učilnice. Dijaki bodo ves dan v matičnih učilnicah, pri vseh urah pouka, razen pri izbirnih predmetih.

Pouk splošnih predmetov: 
4.A: A 207 
4.B: A 014 
4.Š: A 013 
4.U: A 214
Pri izbirnih predmetih: 
PSIH A 004 
SOC A 207 
GEO A 112 (pri vajah delitev v dve skupini) 
FRA A 112 
KEM A 112 (pri vajah so v  B 105, razdelijo se v dve skupini) 
FIZ C101 
INF A 205 
BIO A 012 
ZGO A 207 
ANG Višji nivo Makovecki A 112 
NEM A 207
Kjer predmeti niso posebej navedeni, pouk ostaja v učilnicah po urniku.

Zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 je direktor s sklepom začasno (do preklica) določil obveznost uporabe zaščitne maske v prostorih zavoda za vse udeležence izobraževanj (razen zaradi individualnih osebnih zdravstvenih okoliščin ter pri izvedbi športne vzgoje), delavce ter druge osebe, ki so navzoče v vzgojno-izobraževalnem oz. delovnem procesu zavoda.

Veseli smo, da lahko šolska vrata ponovno odpremo vsaj za nekatere dijake, da pa ostanemo zdravi in vrnitev omogočimo tudi ostalim dijakom, je ključno, da se vsi držimo navodil in usmeritev, ki nam jih posredujejo pristojne institucije. 

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660