srssersssdgimvssmicdsd

Gimnazija s športnim oddelkom

Ime izobraževalnega programa: GIMNAZIJA s športnim oddelkom

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Cilji izobraževalnega programa:

Osnovni namen športnega oddelka je omogočiti dijakom športnikom take pogoje šolanja v gimnazijskem programu, da lahko združujejo zahteve izbrane športne panoge in šole ter so hkrati uspešni na obeh področjih.

POSEBNOSTI ŠPORTNIH ODDELKOV

  •  V športnem oddelku je največ 22 dijakov
  • Možnost športnih izostankov zaradi udeležbe na tekmi, pripravah, meritvah,…
  • Organizirana učna pomoč za dijake, ki so odsotni od pouka zaradi športnih obveznosti
  • Napovedano ustno in pisno ocenjevanje
  • Več ur športne vzgoje
  • Šole v naravi, tečaji, predavanja, testiranje, zdravstveno zavarovanje,…
  • Za usklajeno delo in sodelovanje med šolo-starši-trenerji skrbijo razrednik ter športni in pedagoški koordinator
  • Dijaki športniki, ki imajo status Olimpijskega komiteja Slovenije, lahko zaprosijo še za dodatne ugodnosti (podaljšanje šolskega leta,…)
  • Možnost prehajanja iz športnega v splošni oddelek in obratno

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660