srssersssdgimvssmicdsd

Rokovnik za vpis v gimnazijo

Vabimo vas k vpisu v našo gimnazijo.
Zagotovo vam bomo ponudili kvalitetne vsebine in dobre pogoje za najboljšo pripravo na maturo in nadaljnji študij.

NOV ROKOVNIK za vpis 2021/2022
Pomembni datumi za vpisni postopek v letu 2021/2022 so zapisani v tabeli. Osnovnošolce, ki se bodo odločili za vpis na našo šolo, pa bomo tudi pisno obveščali na domači naslov.

Preizkus nadarjenosti za glasbeno in likovno smer

 Kdaj?
 Kaj?
12. in 13. 2. 2021 Informativni dan na Gimnaziji Velenje
10. – 20.3.2021 razgovori s kandidati za vpis v športni oddelek Gimnazija (š)
13.3.2021 Preizkus nadarjenosti za glasbeno in likovno smer
19.3.2021 dodatni rok za preizkus nadarjenosti – glasbena smer
20.3.2021 dodatni rok za preizkus nadarjenosti – likovna smer
26.3.2021 prejem potrdil o izpolnjevanju pogojev (gimnazija (š) in umetniška gimnazija)
do 2. 4. 2021 Oddaja vpisnice na srednjo šolo
3. 4. 2021 Rok za oddajo prijavnice na preizkus nadarjenosti za vpis v umetniško gimnazijo in rok za oddajo vse potrebne dokumentacije za vpis v športni oddelek gimnazije
8. 4. 2021 Objava števila prijavljenih na spletni strani Gimnazije Velenje
do 22. 4. 2021 Prenosi prijav do 14. ure
do 21. 5. 2021 Objava omejitev vpisa (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)
do 27. 5. 2021 Obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitni omejitvi vpisa in vpisu
do 25. 5. 2021 Vpis učencev iz tujine, preusmerjenih
16. do 21. 6. 2021 Sprejem dokumentov po objavljenem razporedu
21. 6. 2021 Objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka
21. 6. 2021 Vpis za sprejete v prvem krogu po objavljenem razporedu
21 6. 2021 Objava spodnjih mej (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)
24. 6. 2021 Seznanitev z možnostmi vpisa za vse kandidate, ki niso bili uspešni v prvem krogu izbirnega postopka in prijava za drugi krog (po objavljenem razporedu)
29. 6. 2021 Objava rezultatov drugega kroga izbirnega postopka (do 15. ure)
do 30. 6. 2021 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v drugem krogu vpisnega postopka (do 12. ure)
31. 8. 2021 Sprejem novincev na Gimnaziji Velenje

Postopek vpisa

Postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/06, 17/06 in 12/08, 107/12).

Pravilnik določa, kako poteka priprava in objava razpisa za vpis, vsebino informativnih dnevov, ki jih organizirajo šole, ter postopek prijavljanja kandidatov za vpis. Posebej je določen postopek omejitve vpisa in izbire kandidatov v primeru omejitve.

Pri tem se izbira kandidatov opravi v dveh krogih, in sicer tako, da šola na osnovi meril, ki jih določa posamezen izobraževalni program, izbere kandidate za 90 % razpisanih mest.

V drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10 % vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis, in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Nadalje pravilnik določa posamezne roke za vpis ter postopek vpisa v višje letnike izobraževanja. Na osnovi pravilnika minister, pristojen za šolstvo, za vsako leto sprejme rokovnik, ki je osnova za vodenje in usklajevanje aktivnosti, potrebnih za pripravo skupnih razpisov in za izvedbo vpisa.

Več o postopku vpisa lahko izveste na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660