srssersssdgimvssmicdsd

Pouk od 16. 5. 2021

MIZŠ nas je z okrožnico, dne 12. 5. 2021, obvestilo, da bo pouk v srednjih šolah v prihodnjem tednu potekal po B modelu, kar pomeni, da se vsi dijaki ves čas izobražujejo v šoli, ob upoštevanju omejitev in priporočil NIJZ.
Da bi pouk v zadnjih tednih pred koncem šolskega leta potekal nemoteno, bomo pouk organizirali v matičnih učilnicah, kar pomeni, da dijaki ves dan ostajajo v isti učilnici razen izjem (specializirane učilnice pri vajah, izbirni predmeti, športna vzgoja). Zaradi tega se za nekatere oddelke spreminjajo učilnice:

Ob prihajanju v šolo vas prosimo za upoštevanje priporočil NIJZ za omejevanje širjenja okužb, zato k pouku prihajajte le zdravi dijaki in dijaki, ki niste bili v bližnjem stiku z okuženo osebo. V primeru okužbe z virusom SARS – Cov-2 o tem takoj obvestite razrednika.
Še vedno je uporaba zaščitnih mask za dijake srednjih šol obvezna v vseh prostorih šole (razen pri športni vzgoji). Prav tako je obvezna uporaba zaščitnih mask za vse zaposlene in obiskovalce.
Vsi dijaki, ki želite v šoli tudi malicati, ne pozabite, da se morate na malico prijaviti na spletni strani malice.scv.si, za vsak dan posebej. Na malico se je potrebno prijaviti en delovni dan prej do 10. ure.
Dragi dijaki, prosim upoštevajte vsa priporočila in ukrepe NIJZ za varno druženje, upoštevajte medosebno razdaljo, sploh pri predmetih, kjer bo prihajalo do mešanja skupin, razkužujte si roke in nosite zaščitno masko tudi čez nos.
Skrbite za svoje zdravje in zdravje vseh okoli nas, da bomo skupaj lahko uspešno pripluli do konca šolskega leta.

Preberi več

Izpolnjevanje prijave za vpis v srednje šole

Rok za prijavo kandidatov za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto, je prestavljen na 11. maj 2020.
Večina devetošolcev skupaj, v osnovni šoli, izpolnjuje prijavnice za vpis. Nekatere osnovne šole so nam jih že poslale, druge pa so še čakale na navodila MIZŠ.
Svetujemo vam, da sledite navodilom vaše osnovne šole.
Obstaja tudi možnost, da kandidati sami oddate prijavnico, ki jo pošljete priporočeno po pošti, brez povratnice.
Prijavnica ne potrebuje nujno žiga in podpisa ravnatelja.
Vse prijavnice, ki ste nam jih že ali pa jih morda še boste poslali, bomo, po navodilu MIZŠ, upoštevali in sprejeli.

Preberi več

Obvestilo o izvajanju pouka po modelu C

S ponedeljkom, 12. 4. 2021, se v šole ponovno vračajo dijaki srednjih šol. Pouk bo potekal po modelu C, kar pomeni, da se bodo v šoli izmenjevali dijaki različnih oddelkov.

Pouk bo potekal večinoma v matičnih učilnicah, razen pri predmetih, kjer so specializirane učilnice (vaje) in izbirnih predmetih (tam glejte urnik).

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660