srssersssdgimvssmicdsd

Prostovoljno delo v šolskem letu 2021/22

Tudi v šolskem letu 2021/2022 bomo morali prostovoljci Šolskega centra Velenje zaradi epidemije nekoliko spremeniti naše načrte, ki smo jih imeli pripravljene za pretekli dve šolski leti. S tistimi delovnimi organizacijami, pri katerih razmere dovoljujejo, da se naše sodelovanje z upoštevanjem predpisov NIJZ nadaljuje, bomo sproti pripravljali skupna druženja in prostovoljske aktivnosti.

Z dijaki prostovoljci se bomo tudi tekom celotnega šolskega leta 2021/22 vključevali v različne enodnevne prostovoljske akcije in vseslovenske humanitarne akcije ter organizirali dobrodelne zbiralne akcije (zamaški, knjige, oblačila, igrače….).

Preberi več

Prostovoljstvo

NOSILEC PROGRAMA

Šolski center Velenje

Mestna občina Velenje

SODELUJOČI UČITEJI IN DRUGI SODELAVCI

Maša Kolšek in Dr. Karmen Mikek, koordinatorici

Zunanji sodelavci:

Mateja Lipičnik, Nataša Doler (enote vrtca Velenje: Najdihojca, Ciciban, Vrtiljak…)
Kristina Kovač (Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje (MZPM))
Melita Kovač, Barbara Kelher (Mladinski center Velenje (MC))
Tanja Verboten (Muzej Velenje)
Brina Zabukovnik Jerič (Knjižnica Velenje)
Ana Lamut (Knjižnica Mozirje in krajevne knjižnice: Luče, Gornji Grad, Ljubno, Rečica, Solčava)
Svetovalni delavci na OŠ in ŠCV (izvajanje – vse OŠ v Velenju in ŠCV)
Milena Četina (Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje – CVIU)
Darja Lesnjak (Varstveno delovni center SAŠA, enota Ježek)
Andreja Tovrljan (društvo Sožitje Velenje)
Ana Planinc (Center za socialno delo Velenje – CSD)
Danica Dražnik (Zdravstveni dom Velenje, psihološka ambulanta)
Cvetka Hribar (Dom za varstvo odraslih)
Ana Šimenc (Center starejših Zimzelen)
Maša Kolšek, Dr. Karmen Mikek (Umetniška sekcija)
Selma Filipančič Jenko (INVEL Velenje)
Judita Tamše (Ljudska univerza Velenje)

IME PREDMETA/DEJAVNOSTI PROGRAM

Prostovoljno delo

PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor)

Po dogovoru z mentorji posameznih področij se prostovoljno delo opravlja glede na razpored in medsebojni dogovor z dijaki/dijakinjami.

Preberi več

Prepletamo poti do srčnih vezi

V četrtek, 6. 2. 2020, bomo ob 13.30 v Vili Bianca prepletali poti in tkali srčne vezi.

Vabimo vse babice, dedke, stare mame in stare očete, ome in opane, stanovalce Doma za varstvo odraslih, tiste, ki živite sami in si želite malo družbe, in vse tiste, ki vas zanima, kaj na ŠC Velenje počnemo prostovoljci.

Preberi več

Prostovoljno delo

V šolskem letu 2019/20 vabimo prostovoljce k delu na naslednjih področjih:

 • PD z otroki v vrtcih,
 • PD z otroki v Šaleški dolini (medobčinska ZPM Velenje),
 • PD z otroki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (CVIU, Sožitje),
 • PD z mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (VDC Saša),
 • PD z otroki s psihosocialnimi motnjami – v dnevnem centru (Center za socialno delo Velenje),
 • PD z osnovnošolci z učnimi in drugimi težavami (osnovne šole),
 • PD s srednješolci z učnimi in drugimi težavami (ŠC Velenje, Ljudska univerza Velenje),
 • PD z mladostniki Šaleške doline – v dnevnem centru (Mladinski center Velenje),
 • PD v organizaciji skupine Udarnik (Mladinski center Velenje),
 • PD s starostniki (Dom za varstvo odraslih Velenje, Center starejših Zimzelen),
 • PD na področju varovanja kulturne dediščine (Muzej na gradu),
 • PD v delavnicah z otroki v INVEL Velenje,
 • PD v knjižnicah (knjižnica Velenje in Mozirje),
 • PD s socialno ogroženimi (ADRA),
 • PD s socialno ogroženimi, pomoč pri krvodajalskih akcijah (Rdeči križ Slovenije, območna enota Velenje),
 • zbiranje humanitarne pomoči za socialno ogrožene družine in njihove otroke,
 • umetniška sekcija (glasbena, likovna, plesna in sekcija oblikovanja tekstila),
 • novinarska sekcija (literarni prispevki, fotografiranje, snemanje z videokamero…).

PRIJAVNICA

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660