srssersssdgimvssmicdsd
 • Gimnazija

Vpis v umetniško gimnazijo

Verjamemo, da je izbira izobraževalne ustanove zelo pomembna. Poleg kvalitetnega izobraževanja so pomembni še številni drugi dejavniki, kot so prostorske možnosti, pozitivno naravnano spodbudno okolje, dobri profesorji,… Prijazno vabljeni, da se seznanite z umetniškim izobraževanjem, ki ga nudimo v Velenju, da odkrijete usmeritve in prednosti na številnih področjih, ki jih vizija ustanove nudi.

Kratka predstavitev likovne smeri – kliknite tukaj.

Predstavitev glasbene smeri – kliknite tukaj.

Umetniška gimnazija skozi oči dijakov (VIDEO) – Utrinki vsakdanjega življenja dijakov na Umetniški gimnaziji Velenje.

Kandidati, ki razmišljajo o vpisu v program umetniške gimnazije, likovna ali glasbena smer, morajo predhodno opraviti preizkus nadarjenosti.

Pomembni datumi in dokumenti za vpis:

Informativna dneva bosta letos potekala

– v petek, 11. 2. 2022 in
– v soboto, 12. 2. 2022.

Rok za prijavo na preizkus nadarjenosti:  sreda, 2. marec 2022

Kandidati, ki se želijo vpisati v umetniško gimnazijo, morajo do 2. 3. 2022 poslati po pošti (Šolski center Velenje, Gimnazija, Trg mladosti 3, 3320 Velenje) ali na elektronski naslov (sara.brezovnik@scv.si) naslednjo dokumentacijo, ki je pogoj za vpis:

Prijavnica – likovna smer: prijava_likovna_nadarjenost.pdf

Prijavnica – glasbena smer: prijava_glasbena_nadarjenost.pdf

Priporočamo, da se na preizkus prijavijo tudi kandidati, ki še niso prepričani o vpisu v katerega od programov umetniške gimnazije, jih pa ta mika. Saj kasneje prenosa prijave ne bo možno opraviti, če ta preizkus ni bil opravljen. Preizkus velja le na šoli, na kateri ga je kandidat opravljal.

Preizkus znanja in nadarjenosti

Glasbeniki: sobota, 12. marec 2022, dodaten termin: petek, 18. marec 2022

Likovniki: sobota, 19. marec 2022

Preizkus glasbene nadarjenosti zajema:

 • teoretično znanje nauka o glasbi
 • preizkus nadarjenosti pri instrumentu (preverja se znanje po programu glasbene šole za posamezni instrument).

Več o glasbeni smeri in o natančnejši vsebini preizkusa najdete na naslednji povezavi – kliknite tukaj. Na tej povezavi najdete tudi natančne podatke o programih za posamezne inštrumente za preizkus glasbene nadarjenosti.

Preizkus likovne nadarjenosti zajema:

 • Risanje po modelu
 • Preizkus likovne ustvarjalnosti
 • Ploskovno –barvni preizkus
 • Konstrukcijsko – prostorski preizkus

Učenci naj s seboj prinesejo: svinčnik HB, 9B, 3B, radirko, 3 risalne liste formata A3, kolaž papir, škarje, lepilo, 3 liste šeleshamerja formata A3 oz. 10 navadnih belih (pisarniških) listov, lepilni trak, olfa oz. grafični nož. V primeru neugodne epidemiološke situacije bomo izvedli preizkus likovne nadarjenosti na daljavo. Udeležence preizkusa bomo predhodno seznanili z navodili, likovnimi materiali in načinom oddaje likovnih nalog. 

Obvestilo za kandidate za glasbeno smer:

Za vse zainteresirane bomo tudi v letošnjem letu organizirali priprave na teoretični del opravljanja preizkusa znanja in nadarjenosti. Priprave vodi prof. Olga Ulokina. Njihov cilj je sistemizacija pridobljenih znanj in intenzivno delo na razvoju vseh vrst glasbenega posluha: melodičnega, harmoničnega in ritmičnega. Priprave potekajo ob petkih ob 16.00 do 17.00 v učilnici P5. Vsi zainteresirani vljudno vabljeni! Prijava ni potrebna.

Na voljo smo vam tudi za individualne “spoznavne ure”, s katerimi ponujamo možnost, da pridete v stik z našimi profesorji inštrumentov, se z njimi pogovorite, razjasnite morebitne dileme glede preizkusa nadarjenosti in razrešite vprašanja, ki vas zanimajo ob vpisu … Za spoznavne ure se lahko dogovorite direktno s profesorji posameznih instrumentov (njihovi elektronski naslovi so objavljeni tukaj) ali pa preko koordinatorke dr. Urška Šramel Vučina na tel. 041/981-097 oz. urska.sramelvucina@scv.si.

Tako teoretične priprave kot spoznavne ure so brezplačne.

Za vpis v umetniško gimnazijo, glasbena smer – instrument tolkala, trobila in pihala ali petje ob vpisu priložite še zdravniško potrdilo oz.  za pevce zdravniško potrdilo foniatra.

Preberi več

Omejitve na programu gimnazija (š)

Obveščamo vas, da je za vpis v športni oddelek gimnazije potrebno doseči najmanj 151 točk.

Pri izračunu točk se upoštevajo:

 • zaključne ocene obveznih predmetov v 7., 8. In 9. razredu (max 175 točk),
 • če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se bo upošteval seštevek točk iz zaključnih ocen v 7., 8. in 9. razredu pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuj jezik (max 45 točk),
 • športni dosežki (status A: 10 točk; status B: 5 točk, status C: 0 točk).
  Rezultati 1. kroga bodo znani 21. 6. 2021, rezultati 2. kroga pa 29. 6. 2021.
Preberi več

Vpis v Gimnazijo Velenje

Dragi devetošolci, spoštovani starši,

februarja je potekal virtualni informativni dan GimnazijeInformacije na spletni strani: https://informativni.scv.si/gimnazija-velenje/ so še vedno dostopne, prav tako pa je še vedno na voljo tudi naša videopredstavitev, zato vas vabimo, da si jo ogledate na: https://video.eko.com/v/A98g7G?autoplay=true.Vse, ki se zanimate za vpis v:

 • športni oddelek, vabimo, da nam pošljete vse potrebne obrazce (zdravniško potrdilo, izjavo trenerja in potrdilo Nacionalne športne panožne zveze)
 • umetniško gimnazijo (likovno in glasbeno smer), vabimo, da nam pošljete prijavnico na preizkus nadarjenosti.

Vso potrebno dokumentacijo nam pošljite do 4. 3. 2021 na naslov ŠCV, Gimnazija, Trg mladosti 3, 3320 Velenje ali na e-naslov: sara.brezovnik@scv.si, kjer smo vam tudi na voljo za dodatna vprašanja.
Potem pa ne pozabite do 2. 4. 2021 oddati svoje prijavnice na našo šolo. Ta informacija je pomembna za vpis v kateri koli program! Navodila za izpolnjevanje prijavnice boste dobili v osnovni šoli, lahko pa si pomagate tudi z našim filmčkom, ki smo ga v lanskem šolskem letu posneli za devetošolce: http://gimnazija.scv.si/?p=5815.

Če si želite široko odpreti svojo karierno pot in v polnosti izkoristiti svoje potenciale, se nam pridružite na Gimnaziji Velenje in skupaj z nami zgradite svojo zgodbo o uspehu!

Preberi več

Vpis v športni oddelek gimnazije

Kandidati, ki se želijo vpisati v športni oddelek programa gimnazija, morajo do 4. 3. 2021 poslati po pošti (Šolski center Velenje, Gimnazija, Trg mladosti 3, 3320 Velenje) ali na elektronski naslov (sara.brezovnik@scv.si) naslednjo dokumentacijo, ki je pogoj za vpis v športni oddelek:

– zdravniško potrdilo (velja potrdilo osebnega zdravnika)

– izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna športna zveza potrdi, da je kandidat pri njej registriran in da tekmuje na uradnih tekmovanjih: Potrdilo-nacionalne-panozne-sportne-zveze-za-vpis-v-sportni-oddelek (Navodilo-za-izpolnjevanje-obrazca-Potrdilo-nacionalne-panozne-sportne-zveze-za-vpis-v-sportni-oddelek)

– s strani društva ali kluba potrjen izpolnjeni posebni obrazec, na katerem je izjava trenerja: izjava_trenerja_o_sodelovanju-s_športnim_koordinatorjem

– potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o dodelitvi in trajanju naziva, če ga kandidat ima

Z vsakim kandidatom bo opravljen razgovor, na katerega bo povabljen tudi trener.
Vsi kandidati bodo prejeli potrdilo o doseganju statusa športnika, ki ga bodo priložili prijavi za vpis v športni oddelek –
rok prijave je 2. 4. 2021.

Preberi več

VPIS V GIMNAZIJO V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Obveščamo vas, da smo dobili soglasje MIZŠ k oblikovanju nadnormativnih oddelkov v programu gimnazija in gimnazija (Š). Zato v nobenem od programov, ki jih na Gimnaziji Velenje izvajamo, NE BO omejitve vpisa.
Ker vpis v letošnjem letu poteka na daljavo, preko spleta, vas prosimo, da najkasneje do 6. 7. 2020 izpolnite vse potrebne podatke na povezavi:
http://www.scv.si/eprijava  

Vnos podatkov v elektronski obrazec je nujen za vpis v željeni program. Po vnosu vseh podatkov vam bomo na dom poslali sklep o sprejemu, potrdilo o vpisu in vse potrebne informacije za začetek šolskega leta.
Želimo vam lepe počitnice!

Preberi več

Rokovnik za vpis v gimnazijo

Rokovnik za vpis na gimnazijo

Vabimo vas k vpisu v našo gimnazijo.
Zagotovo vam bomo ponudili kvalitetne vsebine in dobre pogoje za najboljšo pripravo na maturo in nadaljnji študij.

NOV ROKOVNIK za vpis 2022/2023
Pomembni datumi za vpisni postopek v letu 2022/2023 so zapisani v tabeli. Osnovnošolce, ki se bodo odločili za vpis na našo šolo, pa bomo tudi pisno obveščali na domači naslov.

 

 Kdaj?

 Kaj?

11. in 12. 2. 2022

Informativni dan na Gimnaziji Velenje

2. 3. 2022

Rok za prijavo na preizkus nadarjenosti za vpis v umetniško gimnazijo.

Rok za oddajo dokazil za vpis v športni oddelek Gimnazija (š)

11. – 21. 3. 2022

razgovori s kandidati za vpis v športni oddelek Gimnazija (š)

12. 3. 2022

Preizkus nadarjenosti za glasbeno smer

19. 3. 2022

Preizkus nadarjenosti za likovno smer

28. 3. 2022

prejem potrdil o izpolnjevanju pogojev (gimnazija (š) in umetniška gimnazija)

do 4. 4. 2022

Rok za oddajo prijavnice za vpis v srednjo šolo

8. 4. 2022

Objava števila prijavljenih na spletni strani Gimnazije Velenje

do 25. 4. 2022

Prenosi prijav do 14. ure

do 24. 5. 2022

Objava omejitev vpisa (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)

do 27. 5. 2022

Obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitni omejitvi vpisa in vpisu

do 20. 5. 2021

Vpis učencev iz tujine, preusmerjenih

16. do 21. 6. 2022

Sprejem dokumentov po objavljenem razporedu

21. 6. 2022

Objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka

21. 6. 2022

Vpis za sprejete v prvem krogu po objavljenem razporedu

21. 6. 2022

Objava spodnjih mej (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)

24. 6. 2022

Seznanitev z možnostmi vpisa za vse kandidate, ki niso bili uspešni v prvem krogu izbirnega postopka in prijava za drugi krog (po objavljenem razporedu)

30. 6. 2022

Objava rezultatov drugega kroga izbirnega postopka (do 15. ure)

do 1. 7. 2022

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v drugem krogu vpisnega postopka (do 14. ure)

do 31. 8. 2022

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

31. 8. 2021

Sprejem novincev na Gimnaziji Velenje

Postopek vpisa

Postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/06, 17/06 in 12/08, 107/12).

Pravilnik določa, kako poteka priprava in objava razpisa za vpis, vsebino informativnih dnevov, ki jih organizirajo šole, ter postopek prijavljanja kandidatov za vpis. Posebej je določen postopek omejitve vpisa in izbire kandidatov v primeru omejitve.

Pri tem se izbira kandidatov opravi v dveh krogih, in sicer tako, da šola na osnovi meril, ki jih določa posamezen izobraževalni program, izbere kandidate za 90 % razpisanih mest.

V drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10 % vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis, in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Nadalje pravilnik določa posamezne roke za vpis ter postopek vpisa v višje letnike izobraževanja. Na osnovi pravilnika minister, pristojen za šolstvo, za vsako leto sprejme rokovnik, ki je osnova za vodenje in usklajevanje aktivnosti, potrebnih za pripravo skupnih razpisov in za izvedbo vpisa.

Več o postopku vpisa lahko izveste na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Preberi več

Obvestilo o omejitvi

Obveščamo vas, da bomo v programe gimnazija in umetniška gimnazija za šolsko leto 2021/2022 sprejeli vse vpisane kandidate. 
V program gimnazija (š) pa se je prijavilo več kandidatov kot je razpisanih prostih mest, zato moramo vpis na tem programu za šolsko leto 2021/2022 žal omejiti. 

Merila za izbiro
– zaključne ocene obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu (max 175 točk) 
– če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se bo upošteval seštevek točk iz zaključnih ocen v 7., 8. in 9. razredu pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuj jezik (max 45 točk). 

Vpis v elektronski obliki bo potekal v času od 16. do 21. 6. 2021. 
Rezultati 1. kroga bodo znani 21. 6. 2021.

Preberi več

Informativni dan 2021

Dragi devetošolci, spoštovani starši,

lepo vas vabimo na informativni dan Gimnazije, ki bo potekal virtualno na spletni strani 

https://informativni.scv.si/gim-v-zivo/

petek, 12. 2. 2021, s pričetkom ob 9. uri in 15. uri 

ter

soboto13. 2. 2021, s pričetkom ob 9. uri.

Videopredstavitev pa si lahko ogledaš tudi na povezavi: 

https://video.eko.com/v/A98g7G?autoplay=true

Če si želite široko odpreti svojo karierno pot in v polnosti izkoristiti svoje potenciale, se nam pridružite na virtualnem informativnem dnevu, kjer boste podrobneje spoznali programe in področja Gimnazije. Preko pogovora v živo pa boste imeli priložnost pogovora z dijaki in profesorji, ki vam bodo z veseljem odgovorili tudi na vaša vprašanja. Svoja vprašanja pa lahko kadarkoli zapišete tudi v forum za vprašanja, ki ga najdete pod zavihkom “v živo” na dnu zaslona.

Pridružite se nam na  https://informativni.scv.si in skupaj z nami zgradite svojo zgodbo o uspehu!

Preberi več

O Gimnaziji Velenje

Draga devetošolka, devetošolec,
veseli nas, da bi rad/a več izvedel/a o naši gimnaziji. Če bi bili v pravljici, bi lahko začeli: Nekoč, v prijetnem, zelenem parku blizu reke Pake je stala prikupna rumena stavba, kjer so najstniki skozi štiri leta odraščali v sposobne, zadovoljne in razgledane mlade odrasle… Ampak tudi v resnični zgodbi o Gimnaziji Velenje bi lahko začeli popolnoma enako. Vabimo te, da si sam/a ustvariš vtis o utripu življenja in dela pri nas z ogledom priloženega filmčka. Postani tudi ti del naše uspešne zgodbe!

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660