UČITELJI IN SODELAVCI v š. l. 2019/20

SLOVENŠČINA ŠPANŠČINA
Andreja Gumzej mag. Alenka Gortan
dr. Sonja Hudej ZGODOVINA
Jelka Kvartič Cvetka Bovha
Alenka Šalej Zlata Zevnik
Polonca Glojek ŠPORTNA VZGOJA
MATEMATIKA Helena Hliš Bukovnik
Sonja France Morena Pergovnik
Silvestra Jevšenak Suzana Cesar
Branko Krstulović Vojko Tovornik
Miran Ravnjak FIZIKA
ANGLEŠČINA Peter Jevšenak
Darja Joger Avberšek Felicita Zupančič
mag. Alenka Gortan GLASBA
mag. Nataša Makovecki Te Selič
mag. Silva Hudournik mag. Alenka Podpečan
NEMŠČINA LIKOVNA UMETNOST IN LIKOVNA TEORIJA
Jelka Oder mag. Željko Opačak
Jožica Plešnik ZGODOVINA UMETNOSTI IN UMETNOSTNA ZDOGOVINA
Jožica Tiršek Drčar Marjana Gmajner Korošec
FRANCOŠČINA PREDSTAVITVENE TEHNIKE IN BIVALNA KULTURA
Helena Zupanc Aleksandra Dolenec Gojevič
KEMIJA RISANJE IN SLIKANJE
mag. Vojko Grm mag. Nataša Tajnik
mag. Karmen Grabant PLASTIČNO OBLIKOVANJE
BIOLOGIJA Franc Purg
Klavdija Jug LABORANTKE
Irena Štimac FIZIKA
GEOGRAFIJA Andreja Centrih Erjavec
Tanja Golob BIOLOGIJA IN KEMIJA
Tatjana Kikec Urška Zupanc
SOCIOLOGIJA Vzdrževalec učne tehnologije
Sandra Dostal Simon Zajc
Zvezdana Gostečnik  
FILOZOFIJA  
Sandra Dostal  
PSIHOLOGIJA  
Ivan Blazinšek  
INFORMATIKA  
mag. Ivan Jovan  
   

KNJIŽNIČARKE
Jelka Kvartič
Katja Gjerkeš Knežević
Albina Lindič

SOLFEGGIO
mag. Alenka Podpečan
Olga Ulokina

ZGODOVINA GLASBE
Tilen Slakan

GLASBENI STAVEK
Tilen Slakan

PETJE IN INSTRUMEN
Neva BERKE
Valentina ČAS
Barbara DE COSTA
Gregor DVORJAK
Matjaž EMERŠIČ
Andreja GOLEŽ GRUDEN
Tamara GOMBAČ
Alenka GORŠIČ ERNST
Jerneja GREBENŠEK
Gordana HLEB
Jelka HROVAT
Izidor KOKOVNIK
Danica KOREN
Monika KRAJNC ŠTIH
Primož KRANJC
Aleš LOGAR
Tomaž LOJEN
Janez MARIN
Jernej MARINŠEK
Boštjan MESAREC
Sanja MLINAR MARIN
Alen OJCINGER
Tanja PETREJ
Janez PINCOLIČ
Teja PINTAR
Alenka PODPEČAN
Janko POTOČNIK
Anja ROSEC
Aleksander SERDAR
Tilen SLAKAN
Sara SLATINEK
Mitja ŠKORJANC
Jasmina ŠPEC
Urška ŠRAMEL VUČINA
Janez ŠULIGOJ
Katja ŠUMEČNIK
Miran ŠUMEČNIK
Damir TKAVC
Gorazd TOPOLOVEC
Igor ULOKIN
Olga ULOKINA
Mojca UŠEN TKALČEC
Pascal VEHOVEC
Nina VERBOTEN
Barbara VERHOVNIK
Mojca VOLAVŠEK
Rok VOLK
Ana ZAJC SMOLČNIK
Špela ZAMRNIK
Nikolaj ŽLIČAR
Katja ŽLIČAR MARIN