Kontakti

RAVNATELJICA

Gabrijela Fidler

TAJNICA

Dragica Ovčjak

TAJNICA ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE

Silvestra Jevšenak

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Sara Brezovnik

VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE

Simon Zajc

KNJIŽNIČARKE

Jelka Kvartič

Katja Gjerkeš Knežević

Albina Lindič

SLOVENŠČINA

Andreja Gumzej

Sonja Hudej

Jelka Kvartič

Alenka Šalej

Polonca Glojek

Jože Volk

MATEMATIKA

Sonja France

Silvestra Jevšenak

Branko Krstulović

Miran Ravnjak

ANGLEŠČINA

Darja Joger Avberšek

mag. Alenka Gortan

mag. Nataša Makovecki

mag. Silva Hudournik

NEMŠČINA

Jelka Oder

Jožica Plešnik

Jožica Tiršek Drčar

FRANCOŠČINA

Anja Štravs

ŠPANŠČINA

mag. Alenka Gortan

ZGODOVINA

Janja Hren

Petra Mastnak

Zlata Zevnik

ŠPORTNA VZGOJA

Helena Hliš Bukovnik

David De Costa

Morena Pergovnik

Vojko Tovornik

FIZIKA

Peter Jevšenak

Lucija Švent

KEMIJA

mag. Vojko Grm

mag. Karmen Grabant

BIOLOGIJA

Klavdija Jug

Irena Štimac

Vlasta Čukur

GEOGRAFIJA

Tanja Golob

Tatjana Kikec

SOCIOLOGIJA

Sandra Dostal

FILOZOFIJA

Sandra Dostal

PSIHOLOGIJA

Ivan Blazinšek

Sara Brezovnik

INFORMATIKA

mag. Ivan Jovan

GLASBA

Tea Selič

Alenka Podpečan

LIKOVNA UMETNOST IN LIKOVNA TEORIJA

mag. Željko Opačak

Uršula Skornšek

ZGODOVINA UMETNOSTI IN UMETNOSTNA ZGODOVINA

Janja Hren

PREDSTAVITVENE TEHNIKE IN BIVALNA KULTURA

Aleksandra Dolenec Gojević

RISANJE IN SLIKANJE

mag. Nataša Tajnik

PLASTIČNO OBLIKOVANJE

Jure Markota

POMOČ DOLGOTRAJNO BOLNIM DIJAKOM

Mojca Mastnak Dobravc

Milan Njenjić

FIZIKA – LABORANTKA

Andreja Centrih Erjavec

BIOLOGIJA IN KEMIJA – LABORANTKA

Urška Zupanc

SOLFEGGIO

Alenka Podpečan

Olga Ulokina

ZGODOVINA GLASBE

Urška Šramel Vučina

GLASBENI STAVEK

Tilen Slakan

PETJE IN INSTRUMENT

Neva Berke

Valentina Čas

Barbara De Costa

Matjaž Emeršič

Andreja Golež Gruden

Tamara Gombač

Alenka Goršič Ernst

Jerneja Grebenšek

Gordana Hleb

Jelka Hrovat

Izidor Kokovnik

Danica Koren

Miha Koren

Monika Krajnc Štih

Primož Kranjc

Aleš Logar

Tomaž Lojen

Janez Marin

Boštjan Mesarec

Sanja Mlinar Marin

Tanja Petrej

Janez Pincolič

Janko Potočnik

Anja Rosec

Aleksandar Serdar

Sara Slatinek

Mitja Škorjanc

Jasmina Špec

Katja Šumečnik

Miran Šumečnik

Gorazd Topolovec

Igor Ulokin

Mojca Ušen Tkalčec

Pascal Vehovec

Nina Verboten

Mojca Volavšek

Rok Volk

Sašo Vollmaier

Lovro Vrzelak

Ana Smolčnik Zajc

Špela Zamrnik

Ema Zapušek

Nikolaj Žličar

Katja Žličar Marin