GOVORILNE URE ZA STARŠE v š. 2019/20

Skupne govorilne ure s starši dijakov potekajo v posameznih mesecih od 17. do 18. ure v prostorih gimnazije:

03. 10. 2019             06. 02. 2020               07. 05. 2020

05. 12. 2019             02. 04. 2020

Razpored individualnih ur za 1. polletje