srssersssdgimvssmicdsd

Gimnazija

Ime izobraževalnega programa: GIMNAZIJA

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Cilji izobraževalnega programa:

Splošni cilji gimnazije so opredeljeni v Zakonu gimnazijah.

Poleg tega so cilji gimnazije še:

–        Gimnazija je izobraževalni program, ki pripravlja za nadaljevanje izobraževanja, spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju. Gimnazija mora zagotoviti dovolj široko splošno izobrazbo in vzpostaviti vednost, ki je skupni temelj za vse usmeritve univerzitetnega študija, hkrati pa omogočati refleksijo o mejah vednosti.

–        Pri tem se navezuje na znanje, spretnosti in stališča, pridobljena v osnovni šoli in sistematično razvija doseženo izobrazbo.

–        Za gimnazijo je značilen globalen, celosten pristop v izobraževanju, ki temelji na kompleksnosti sveta, soodvisnosti in sintezi vednosti z različnih področij ter razvijanju disciplinarnosti kot pogoja za interdisciplinarno in transdisciplinarno razumevanje sveta. V gimnaziji si dijaki prisvojijo osnove znanstvenih vzorcev na različnih področjih.

–        Gimnazijski program zagotavlja izbirnost tako na ravni šole (profiliranost gimnazij) kot na ravni dijaka. Izbirnost mora omogočati višjo raven pouka na določenem področju ob hkratnem zagotavljanju uravnotežene splošne izobrazbe. Dijaki gimnazij potrebujejo za splošni kulturni razvoj tudi znanja in izkušnje iz glasbene, likovne in drugih vrst umetnosti.

–        Gimnazija zagotavlja doseganje ustrezne ravni pri vseh treh sestavinah ciljev (znanje, sposobnosti in spretnosti, nekognitivni vidik) oziroma ravni, ki je potrebna za uspešen študij na univerzi in za kasnejši uspeh v poklicu in življenju.

–        Eden od specifičnih ciljev gimnazije je tudi spodbujanje interesa za teoretična znanja. Gimnazija omogoča oblikovanje lastnega pogleda na svet.

–        Gimnazija omogoča seznanjanje s sodobnimi tehnologijami in razvija inovativnost.

–        Gimnazija spodbuja razvoj na vseh področjih osebnosti (uravnoteženost telesnega, spoznavnega, čustvenega, socialnega, moralnega in estetskega razvoja) ter razvoj osebnosti kot celote.

Preberi več

Učitelji in sodelavci

 

                     UČITELJI IN SODELAVCI š. l. 2014/15    

 

 

SLOVENŠČINA

Andreja Gumzej

Jelka Kvartič

dr. Sonja Hudej

Polonca Glojek

Alenka Šalej

MATEMATIKA

Miran Ravnjak

Branko Krstulović

Sonja France

Silvestra Jevšenak

Urška Puncer

ANGLEŠČINA

Darja Joger Avberšek

mag. Alenka Gortan

mag. Nataša Makovecki

mag. Bojana Urbanc

NEMŠČINA

Jelka Oder

Jožica Plešnik

Jožica Tiršek Drčar

Marija Klemenšek

FRANCOŠČINA

Jerneja Žgank

Helena Zupanc

ŠPANŠČINA

mag. Alenka Gortan

ZGODOVINA

Cvetka Bovha

Zlata Zevnik

Petra Mastnak

ŠPORTNA VZGOJA

Helena Hliš Bukovnik

Mojca Repinc

Veljko Vlahovič

Morena Pergovnik

Vojko Tovornik

FIZIKA

Peter Jevšenak

Felicita Zupančič

Andreja Centrih Erjavec

KEMIJA

mag. Vojko Grm

mag. Karmen Grabant

Vesna Matić

BIOLOGIJA

Klavdija Jug

Irena Štimac

Rozalija Tešanović

GEOGRAFIJA

Marija Janežič

Tanja Golob

Tatjana Kikec

 

SOCIOLOGIJA, FILOZOFIJA

Sandra Dostal

Zvezdana Gostečnik

PSIHOLOGIJA

Ivan Blazinšek

INFORMATIKA

mag. Ivan Jovan

Miran Špička

GLASBA IN LIKOVNA UMETNOST

Te Selič

mag. Željko Opačak

Marjana Gmajner Korošec

Aleksandra Dolenec Gojevič

mag. Nataša Tajnik Stupar

Franc Purg

SOLFEGGIO

Liljana Djukić Šuklar

Olga Ulokina

ZGODOVINA GLASBE

mag. Urška Šramel Vučina

GLASBENI STAVEK Z OBLIKOSLOVJEM

Slavko Šuklar

PETJE IN INSTRUMENT

Ana Avberšek – porodniška

Neva Beriša

Dalibor Bernatovič

Barbara de Costa

Ljiljana Đukić Šuklar

Matjaž Emeršič

Teja Germadnik

Andreja Golež

Alenka Goršič Ernst

Jožica Grebenšek

Jerneja Grebenšek

Gordana Hleb

Jelka Hrovat

Danica Koren

Oto Kožuh

Anja Kožuh

Monika Krajnc Štih

Primož Kranjc

Aleš Logar

Tomaž Lojen

Janez Marin

Jernej Marinšek

Sanja Mlinar Marin – porodniška

Tanja Mršnjak Petrej – porodniška

Petra Neuvirt

Alen Ojcinger

Janko Potočnik

Jasmina Rijavec

Anja Rosec

Katja Skrinar – porodniška

Mitja Škorjanc

David Špec

Zmago Štih

Nina Tafi

Damir Tkavc

Gorazd Topolovec

Igor Ulokina

Olga Ulokina

Mojca Ušen Tkalčec

Pascal Vehovec

Nina Verboten

Mojca Volavšek

Ana Smolčnik Zajc

Špela Zamrnik

Ema Zapušek

Nikolaj Žličar

Katja Žličar Marin

 

Preberi več

Organizacija pouka

Dopoldanski pouk:

Ure pouka

1. ura

8.00 – 8.45

2. ura

8.50 – 9.35

3. ura

9.40 – 10.25

malica

10.25 – 10.55

4. ura

10.55 – 11.40

5. ura

11.45 – 12.30

6. ura

12.35 – 13.20

7. ura

13.25 – 14.10

8. ura

14.15 – 15.00

9. ura

15.05 – 15.50

 ODMOR  

Glavni odmor je po tretji uri pouka, in sicer od 10.25 do 10.55. Odmor je namenjen malici dijakov in učiteljev. Odmori med ostalimi urami pouka trajajo 5 minut.

 

 

Preberi več

Umetniška gimnazija – LIKOVNA SMER

Ime izobraževalnega programa: UMETNIŠKA GIMNAZIJA

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev gimnazijskega izobraževanja ima umetniška gimnazija nalogo, da:

          zagotovi višjo raven splošnoizobraževalnih in strokovnih znanj,

          omogoči mladostnikom, da svojo umetniško nadarjenost razvijajo na temelju strokovno preverjenih in kvalitetnih vzgojno-izobraževalnih pristopov,

          na temelju standardov priprave na maturo in interesov omogoča mladostnikom odločanje za nadaljnji študij.

Specifični cilji posameznih smeri umetniške gimnazije so:

LIKOVNA SMER:

          dati možnost kontinuiranega likovnega razvoja in izobraževanja likovno talentiranim in motiviranim mladostnikom;

usposabljati dijake za temeljno poznavanje likovnih področij, ki se nanašajo na ustvarjalne, zgodovinske in teoretične sestavine likovne umetnosti

Preberi več

Šolsko koledar

 Koledar  za  šolsko  leto 2014/2015

Vzgojno-izobraževalno delo poteka po predpisanem šolskem koledarju za leto 2014/2015, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Novince in njihove starše smo sprejeli v petek, 29. 8. 2014, s poukom pa smo pričeli v ponedeljek,

1. 9. 2014, po objavljenem urniku.

 Razpored ocenjevalnih obdobij

Konec pouka bo:

·         za dijake v zaključnem letniku v petek, 22. 5. 2015;

·         za vse ostale dijake pa v torek, 23. 6. 2015.

Vsako od dveh ocenjevalnih obdobij bomo zaključili s pedagoškimi konferencami po šolah:

·         1. ocenjevalna konferenca bo v četrtek, 15. 1. 2015,

·         2. ocenjevalna konferenca za zaključne letnike bo v petek, 22. 5. 2015, za vse ostale letnike pa v torek, 23. 6. 2015.        

Poleg omenjenih bomo pripravili še dve skupni pedagoški konferen­ci ŠC Velenje, in sicer:

·         v petek, 3. 7. 2015 in

·         v ponedeljek, 17. 8. 2015.

Podelitev spričeval in svečana podelitev priznanj ŠC Velenje

Podelitev spričeval dijakom, ki bodo opravili splošno maturo bi v ponedeljek, 13. 7. 2015. Dijakom bomo podelili pohvale ŠC Velenje v četrtek, 28. 5. 2015.

 Pouka prosti dnevi

Počitnice bodo trajale:

 • jesenske – od ponedeljka, 27. 10. 2014, do četrtka, 30. 10. 2014;
 • novoletne – od ponedeljka, 29. 12. 2014, do srede, 31. 12. 2014;
 • zimske – od ponedeljka, 16. 2. 2015, do petka, 20. 2. 2015;
 • prvomajske – od torka, 28. 4. 2015 do četrtka, 30. 4. 2015;
 • letne – od konca pouka do ponedeljka, 31. 8. 2015.
 • V šolskem letu 2014/2015 bodo pouka prosti dnevi tudi:

 • en dan za sistematične zdravstvene preglede dijakov in
 • dan šole: petek, 15. 5. 2015
 •  

  Preberi več

  Arhiv

  Spremljajte nas na socialnih omrežjih

  Osnovni podatki

  Gimnazija
  Trg mladosti 3,
  3320 Velenje

  03 89 60 600
  03 89 60 660