srssssersssdgimvssmicdsd
  • Gimnazija
srssssersssdgimvssmicdsd
  • Domov

Predstavitev

Šolska svetovalna služba na šolskem centru tvori aktiv, ki ga sestavljajo svetovalne delavke, ki so zadolžene vsaka za svojo šolo.

Poleg nalog, individualno vezanih na šolo, pa opravljajo še skupne naloge in projekte v okviru ŠCV.

 

Gabrijela Fidler, univ.dipl.psih. – Gimnazija

Karmen mikek, univ.dipl.soc.ped. – Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti

 

Urška Koletnik, univ.dipl.psih. – Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola

Peter Rozman, univ.dipl.soc.del. – Poklicna in tehniška strojna šola in Poklicna in tehniška rudarska šola

 

 

 

Preberi več

Likovna smer

{aridoc engine=”google” width=”900″ height=”1200″}images/O_NAS/Programi/Predmetnik_umetnika_gimnazija_-_likovna_smer.pdf {/aridoc} 

Preberi več

Maturitetni tečaj

Ime izobraževalnega programa: MATURITETNI TEČAJ

Trajanje izobraževanja: 1 leto (29 tednov)

Cilji maturitetnega tečaja:

Cilj maturitetnega tečaja je omogočiti dijakom, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v program, da z ustrezno pripravo za opravljanje mature k njej pristopijo in jo opravljajo.

Matura:

Dijak je opravil maturitetni tečaj, ko je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in je opravil obveznosti (pouk, vaje, seminarske naloge) določene s programom in s predmetnimi izpitnimi katalogi. Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem se pridobi pravica do opravljanja mature.

Preberi več

Umetniška gimnazija – GLASBENA SMER

Ime izobraževalnega programa: UMETNIŠKA GIMNAZIJA

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev gimnazijskega izobraževanja ima umetniška gimnazija nalogo, da:

          zagotovi višjo raven splošnoizobraževalnih in strokovnih znanj,

          omogoči mladostnikom, da svojo umetniško nadarjenost razvijajo na temelju strokovno preverjenih in kvalitetnih vzgojno-izobraževalnih pristopov,

          na temelju standardov priprave na maturo in interesov omogoča mladostnikom odločanje za nadaljnji študij.

Specifični cilji posameznih smeri umetniške gimnazije so:

GLASBENA SMER:

          usposabljati za obvladovanje glasbenih področij, ki se nanašajo na ustvarjalne,

            poustvarjalne, zgodovinske in teoretične sestavine glasbene umetnosti.

Preberi več

Glasbena smer

{aridoc engine=”google” width=”900″ height=”1200″}images/O_NAS/Programi/Predmetnik_umetnika_gimnazija_-_smer_glasba.pdf  {/aridoc}

Preberi več

Športni oddelek

{aridoc engine=”google” width=”900″ height=”1200″}images/O_NAS/Programi/Predmetnik_portnega_oddelka.pdf{/aridoc}

Preberi več

Umetniška gimnazija – LIKOVNA SMER

Ime izobraževalnega programa: UMETNIŠKA GIMNAZIJA

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev gimnazijskega izobraževanja ima umetniška gimnazija nalogo, da:

          zagotovi višjo raven splošnoizobraževalnih in strokovnih znanj,

          omogoči mladostnikom, da svojo umetniško nadarjenost razvijajo na temelju strokovno preverjenih in kvalitetnih vzgojno-izobraževalnih pristopov,

          na temelju standardov priprave na maturo in interesov omogoča mladostnikom odločanje za nadaljnji študij.

Specifični cilji posameznih smeri umetniške gimnazije so:

LIKOVNA SMER:

          dati možnost kontinuiranega likovnega razvoja in izobraževanja likovno talentiranim in motiviranim mladostnikom;

usposabljati dijake za temeljno poznavanje likovnih področij, ki se nanašajo na ustvarjalne, zgodovinske in teoretične sestavine likovne umetnosti

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660