srssersssdgimvssmicdsd

Rokovnik za vpis v gimnazijo

Vabimo vas k vpisu v našo gimnazijo.
Zagotovo vam bomo ponudili kvalitetne vsebine in dobre pogoje za najboljšo pripravo na maturo in nadaljnji študij.

Rokovnik za vpis 2018/2019
Pomembni datumi za vpisni postopek v letu 2018/2019 so zapisani v tabeli. Osnovnošolce, ki se bodo odločili za vpis na našo šolo, pa bomo tudi pisno obveščali na domači naslov.

Kdaj?
Kaj?
9. in 10. 2. 2018 Informativni dan na Gimnaziji Velenje
do 5. 4. 2018 Oddaja vpisnice na srednjo šolo
10. 4. 2018 Objava števila prijavljenih na spletni strani Gimnazije Velenje
10. 4. 2018 Objava števila prijavljenih na vseh šolah (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)
do 25. 4. 2018 Prenosi prijav do 12. ure
do 31. 5. 2018 Objava omejitev vpisa (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)
do 4. 6. 2018 Obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitni omejitvi vpisa in vpisu
do 4. 6. 2018 Vpis učencev iz tujine, preusmerjenih
19. do 22. 6. 2018 Sprejem dokumentov po objavljenem razporedu
22. 6. 2018 Objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka
22. 6. 2018 Vpis za sprejete v prvem krogu po objavljenem razporedu
22. 6. 2018 Objava spodnjih mej (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)
22. 6. 2018 Seznanitev z možnostmi vpisa za vse kandidate, ki niso bili uspešni v prvem krogu izbirnega postopka in prijava za drugi krog (po objavljenem razporedu)
29. 6. 2018 Objava rezultatov drugega kroga izbirnega postopka (do 15. ure)
do 5. 7. 2018 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v drugem krogu vpisnega postopka (do 12. ure)
31. 8. 2018 Sprejem novincev na Gimnaziji Velenje

Postopek vpisa

Postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/06, 17/06 in 12/08, 107/12).

Pravilnik določa, kako poteka priprava in objava razpisa za vpis, vsebino informativnih dnevov, ki jih organizirajo šole, ter postopek prijavljanja kandidatov za vpis. Posebej je določen postopek omejitve vpisa in izbire kandidatov v primeru omejitve.

Pri tem se izbira kandidatov opravi v dveh krogih, in sicer tako, da šola na osnovi meril, ki jih določa posamezen izobraževalni program, izbere kandidate za 90 % razpisanih mest.

V drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10 % vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis, in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Nadalje pravilnik določa posamezne roke za vpis ter postopek vpisa v višje letnike izobraževanja. Na osnovi pravilnika minister, pristojen za šolstvo, za vsako leto sprejme rokovnik, ki je osnova za vodenje in usklajevanje aktivnosti, potrebnih za pripravo skupnih razpisov in za izvedbo vpisa.

Več o postopku vpisa lahko izveste na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660