UČITELJI IN SODELAVCI Š. L. 2017/18

SLOVENŠČINA

Andreja Gumzej

dr. Sonja Hudej

Jelka Kvartič

Alenka Šalej

Polonca Glojek

MATEMATIKA

Sonja France

Silvestra Jevšenak

Branko Krstulović

Miran Ravnjak

ANGLEŠČINA

Darja Joger Avberšek

mag. Alenka Gortan

mag. Nataša Makovecki

mag. Silva Hudournik

NEMŠČINA

Marija Klemenšek

Jelka Oder

Jožica Plešnik

Jožica Tiršek Drčar

FRANCOŠČINA

Nataša Marhat

Helena Zupanc

ŠPANŠČINA

mag. Alenka Gortan

ZGODOVINA

Cvetka Bovha

Zlata Zevnik

ŠPORTNA VZGOJA

Helena Hliš Bukovnik

Morena Pergovnik

Mojca Repinc

Vojko Tovornik

FIZIKA

Peter Jevšenak

Felicita Zupančič

KEMIJA

mag. Vojko Grm

mag. Karmen Grabant

BIOLOGIJA

Klavdija Jug

Irena Štimac

GEOGRAFIJA

Tanja Golob

Tatjana Kikec

SOCIOLOGIJA

Sandra Dostal

Zvezdana Gostečnik

FILOZOFIJA

Sandra Dostal

PSIHOLOGIJA

Ivan Blazinšek

INFORMATIKA

mag. Ivan Jovan

GLASBA

Te Selič

LIKOVNA UMETNOST IN LIKOVNA TEORIJA

mag. Željko Opačak

ZGODOVINA UMETNOSTI IN UMETNOSTNA ZDOGOVINA

Marjana Gmajner Korošec

PREDSTAVITVENE TEHNIKE IN BIVALNA KULTURA

Aleksandra Dolenec Gojevič

RISANJE IN SLIKANJE

mag. Nataša Tajnik

PLASTIČNO OBLIKOVANJE

Franc Purg

LABORANTKE

FIZIKA

Andreja Centrih Erjavec

BIOLOGIJA IN KEMIJA

Vesna Matić

Vzdrževalec učne tehnologije

Simon Zajc

Knjižničarke

Jelka Kvartič

Katja Gjerkeš Knežević

Darinka Vrabič

SOLFEGGIO

Ljiljana Đukić Šuklar

Olga Ulokina

ZGODOVINA GLASBE

Urška Šramel Vučina

GLASBENI STAVEK Z OBLIKOSLOVJEM

Slavko Šuklar

PETJE IN INSTRUMENT

Dalibor Bernatović

Barbara De Costa

Gregor Dvorjak

Ljiljana Đukić Šuklar

Matjaž Emeršič

Erika Frantar

Andreja Golež Gruden

Tamara Gombač

Alenka Goršič Ernst

Jerneja Grebenšek

Gordana Hleb

Jelka Hrovat

Izidor Kokovnik

Danica Koren

Anja Kožuh

Monika Krajnc Štih

Primož Kranjc

Aleš Logar

Tomaž Lojen

Janez Marin

Jernej Marinšek

Boštjan Mesarec

Sanja Mlinar Marin

Tanja Mršnjak Petrej

Teja Pintar

Janko Potočnik

Anja Rosec

Sara Slatinek

Mitja Škorjanc

David Špec

Jasmina Špec

Zmago Štih

Slavko Šuklar

Miran Šumečnik

Ana Tijssen

Damir Tkavc

Gorazd Topolovec

Igor Ulokin

Olga Ulokina

Mojca Ušen Tkalčec

Pascal Vehovec

Nina Verboten

Tanja Vogrin

Mojca Volavšek

Ana Smolčnik Zajc

Špela Zamrnik

Ema Zapušek

Nikolaj Žličar

Katja Žličar Marin

Ema Zapušek

Nikolaj Žličar

Katja Žličar Marin