srssssersssdgimvssmicdsd

Vpis v gimnazijo Velenje

Vpis v gimnazijo Velenje

Vabimo vas k vpisu v našo gimnazijo.

Zagotovo vam bomo ponudili kvalitetne vsebine in dobre pogoje za najboljšo pripravo na maturo in nadaljnji študij.

Rokovnik za vpis 2017

Pomembni datumi za vpisni postopek v letu 2017 so zapisani v tabeli. Osnovnošolce, ki se bodo odločili za vpis na našo šolo, pa bomo tudi pisno obveščali na domači naslov.

Kdaj? Kaj?
10. in 11. 2. 2017 Informativni dan na Gimnaziji Velenje
do 4. 4. 2017 Oddaja vpisnice na srednjo šolo
7. 4. 2017 Objava števila prijavljenih na spletni strani Gimnazije
7. 4. 2017 Objava števila prijavljenih na vseh šolah (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)
do 25. 4. 2017 Prenosi prijav do 12.00 ure
do 30. 5. 2017 Objava omejitev vpisa (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)
do 6. 6. 2017 Obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitni omejitvi vpisa in vpisu
do 6. 6. 2017 Vpis učencev iz tujine, preusmerjenih
19. do 22. 6. 2017 Sprejem dokumentov po objavljenem razporedu
22. 6. 2017 Objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka
22. 6. 2017 Vpis za sprejete v prvem krogu po objavljenem razporedu
23. 6. 2017 Objava spodnjih mej (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)
23. 6. 2017 Seznanitev z možnostmi vpisa za vse kandidate, ki niso bili uspešni v prvem krogu izbirnega postopka in prijava za drugi krog (po objavljenem razporedu)
30. 6. 2017 Objava rezultatov drugega kroga izbirnega postopka (do 12.00 ure)
30. 6. 2017 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v drugem krogu vpisnega postopka (do 12.00 ure)
1. 9. 2017 Prvi šolski dan

 

 

Postopek vpisa

Postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/06, 17/06 in 12/08, 107/12).

Pravilnik določa, kako poteka priprava in objava razpisa za vpis, vsebino informativnih dni, ki jih organizirajo šole, ter postopek prijavljanja kandidatov za vpis. Posebej je določen postopek omejitve vpisa in izbire kandidatov v primeru omejitve.

Pri tem se izbira kandidatov opravi v dveh krogih in sicer šola na podlagi meril, ki jih določa posamezen izobraževalni program, izbere kandidate za 90 % razpisanih mest.

V drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10% vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Nadalje pravilnik določa posamezne roke za vpis ter postopek vpisa v višje letnike izobraževanja. Na podlagi pravilnika minister, pristojen za šolstvo, za vsako leto sprejme rokovnik, ki je podlaga za vodenje in usklajevanje aktivnosti, potrebnih za pripravo skupnih razpisov in za izvedbo vpisa.

Več o postopku vpisa lahko izveste na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Preberi več

Informativni dan – Umetniška gimnazija – likovna smer

Dragi devetošolci,

pred vami so zadnji osnovnošolski meseci, preživite jih kreativno, uspešno in prijateljsko. Hkrati je to čas, ko se odločate, kje boste nadaljevali šolanje. Vse, ki vas med drugim zanima gimnazijski program s poudarkom na likovnih vsebinah, vabimo na predstavitev dela v oddelku umetniške gimnazije – likovna smer. Kako se lahko združita tako bogata programa, kot sta gimnazijski in likovno ustvarjalni? Dijaki, profesorji in strokovni delavci gimnazije vam bomo vse predstavili na informativnih dnevih 10. in 11. 2. 2017. V obliki predstavitve, pogovora in razstave boste med drugim spoznali paleto umetniško gimnazijskih predmetov, kako opraviti preizkus likovne nadarjenosti in se vpisati ter kje lahko s pridobljenim znanjem in opravljeno maturo nadaljujete študij. Predvsem pa bi vam radi predstavili, kaj pomeni biti gimnazijec – likovnik, gimnazijec, ki že v času nabiranja srednješolskega znanja budno spremlja dogajanje v sebi in okoli sebe in pušča pomembne sledi, misli, dejanja in izdelke.

INFORMATIVNI DAN bo za gimnazijske programe potekal po naslednjem razporedu:

– v petek, 10. 2. 2017, ob 9. uri: v dvorani Doma kulture Velenje, Titov trg 4, Velenje;

– v petek, 10. 2. 2017, ob 15. uri: v učilnici A112 v stavbi gimnazije, Trg mladosti 3, Velenje;

– v soboto, 11. 2. 2017, ob 9. uri: v učilnici A112 v stavbi gimnazije, Trg mladosti 3, Velenje.

Po uradni predstavitvi vas bomo povabili še v likovne učilnice, kjer si boste lahko ogledali razstavo izdelkov in se pogovorili s profesorji likovnih predmetov. Tam boste med drugim izvedeli tudi za podrobnosti v zvezi s preizkusom nadarjenosti in ogrevalnim dnem.

Preberi več
sportnik

Dokumentacija za športni oddelek

Kandidati, ki se želijo vpisati v športni oddelek programa gimnazija, morajo na šolo do 28. 2. 2017 dostaviti naslednjo dokumentacijo, ki je pogoj za vpis v športni oddelek:

– zdravniško potrdilo (velja potrdilo osebnega zdravnika)

– izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna športna zveza potrdi, da je kandidat pri njej registriran in da tekmuje na uradnih tekmovanjih: Potrdilo_reg_uradna_tekm.pdf  (Navodila_Potrdilo_reg.pdf)

– s strani društva ali kluba potrjen izpolnjeni posebni obrazec, na katerem je izjava trenerja: Izjava_trenerja.pdf  o sodelovanju s športnim koordinatorjem, podatki o perspektivnosti mladega športnika, podatki o programu treniranj in tekmovanj, o športnih ciljih in kandidatovih najboljših rezultatih: Potrdilo_clanstvo_v_sportnem_klubu.pdf  (Navodila_Potrdilo_clan.pdf)

– potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o dodelitvi in trajanju naziva, če ga kandidat ima

Z vsakim kandidatom bo opravljen razgovor, na katerega bo povabljen tudi trener.
Vsi kandidati bodo do 27. 3. 2017 prejeli potrdilo o doseganju statusa športnika, ki ga bodo priložili prijavi za vpis v športni oddelek –
rok prijave je 4. 4. 2017.

Preberi več

Informativni dan

Na Gimnaziji Velenje vsako leto poteka informativni dan, na katerem se vam predstavijo dijaki in učitelji. Spoznate naše delo pri pouku, v krožkih, dejavnostih, pri pouku zunaj učilnic, kam potujemo na strokovne ekskurzije, šole v naravi, kako deluje naša dijaška skupnost …

Vabimo vas, da se nam pridružite
v petek, 10. februarja 2017, ob 9. uri v dvorani kulturnega doma Velenje, Titov trg 4, Velenje,

ali v petek, 10. februarja, ob 15. uri  v učilnici A112, v stavbi gimnazije, Trg mladosti 3, Velenje,

ali v soboto, 11. februarja, ob 9. uri,  v učilnici A112, v stavbi gimnazije, Trg mladosti 3, Velenje.

 

Preberi več

VABILO NA INFORMATIVNI DAN

Vabimo vas na informativni dan, ki bo v petek, 10. 2. 2017 ob 9.00 v Domu
kulture Velenje.

9.00 – 9.50 – predstavitev programov gimnazije: dijaška skupnost in
ravnatelj
9.50 – 10.00 – predstavitev vpisnega postopka: svetovalna služba

Nato pa bomo obiskovalce razdelili v skupine po interesih glede na programe,
ki jih izvajamo. Pod vodstvom naših dijakov bodo odšli na Gimnazijo, kjer
jim bomo predstavili posamezne predmete, izvedeli pa bodo tudi vse
podrobnosti o posameznih programih, pogojih za vpis, preizkusih
nadarjenosti…

Informativni dan se bo ponovil v petek, 10.2.2017 ob 15.00 in v soboto, 11.
2. 2017, ob 9.00 v učilnici A 112, v prvem nadstropju gimnazije:
Najprej vam bo dijaška skupnost skupaj z ravnateljem predstavila programe
gimnazije, svetovalna služba pa vpisni postopek, nato pa se bodo z učenci
družili naši dijaki, s starši pa učitelji, priložnost bo za pogovor,
postavljanje vprašanj, ki bodo pripomogla h končni odločitvi.

Želimo vam, da se imate v naši družbi prijetno in pridobite odgovore na vsa
vprašanja, ki vas mučijo pred sprejemom končne odločitve, v katero srednjo
šolo se vpisati.

PRIDRUŽITE SE NAM!

Plakat 2017

Preberi več

Informativni dan 2017

Na Gimnaziji Velenje vsako leto poteka informativni dan, na katerem se vam predstavijo dijaki in učitelji. Spoznate naše delo pri pouku, v krožkih, dejavnostih, pri pouku zunaj učilnic, kam potujemo na strokovne ekskurzije, šole v naravi, kako deluje naša dijaška skupnost …

Vabimo vas, da se nam pridružite
v petek, 10. februarja 2017, ob 9. uri v dvorani kulturnega doma Velenje, Titov trg 4, Velenje,

ali v petek, 10. februarja, ob 15. uri v učilnici A112, v stavbi gimnazije, Trg mladosti 3, Velenje,

ali v soboto, 11. februarja, ob 9. uri, v učilnici A112, v stavbi gimnazije, Trg mladosti 3, Velenje

Preberi več
copic

Prijave na preizkus nadarjenosti

Kandidati, ki razmišljajo o vpisu v program umetniške gimnazije, likovna ali glasbena smer, morajo predhodno opraviti preizkus nadarjenosti, ki bo potekal v soboto, 11. 3. 2017.

Vsi kandidati morajo oddati prijavo na preizkus nadarjenosti, na osnovi katere jih bomo k preizkusu povabili – rok prijave je 28. 2. 2017.

Prijavnica – likovna smer: prijava_likovna_nadarjenost.pdf

Prijavnica – glasbena smer: prijava_glasbena_nadarjenost.pdf

Priporočamo, da se na preizkus prijavijo tudi kandidati, ki še niso prepričani o vpisu v katerega od programov umetniške gimanzije, jih pa ta mika. Saj kasneje prenosa prijave ne bo možno opraviti, če ta preizkus ni bil opravljen.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660