srssersssdgimvssmicdsd

Vpis v umetniško gimnazijo

Kandidati, ki razmišljajo o vpisu v program umetniške gimnazije, likovna ali glasbena smer, morajo predhodno opraviti preizkus nadarjenosti, ki bo potekal v soboto, 17. 3. 2018.

Vsi kandidati morajo oddati prijavo na preizkus nadarjenosti, na osnovi katere jih bomo k preizkusu povabili – rok prijave je 5. 3. 2018.

Prijavnica – likovna smer: prijava_likovna_nadarjenost.pdf

Prijavnica – glasbena smer: prijava_glasbena_nadarjenost.pdf

Priporočamo, da se na preizkus prijavijo tudi kandidati, ki še niso prepričani o vpisu v katerega od programov umetniške gimanzije, jih pa ta mika. Saj kasneje prenosa prijave ne bo možno opraviti, če ta preizkus ni bil opravljen.

Preberi več

Vpis v gimnazijo

V šolskem letu 2018/19 razpisuje šola 56 prostih mest za vpis v 1. letnik gimnazijskega programa, 18 prostih mest za vpis v 1. letnik športnega oddelka gimnazijskega programa in 28 prostih mest za vpis v 1. letnik umetniške gimnazije (likovna in glasbena smer).

Prijavnico je potrebno oddati najkasneje do 5. aprila 2018. Po končanem prijavnem roku bo Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport najkasneje do 10. aprila 2018 na svojih spletnih straneh objavilo informacijo o številu prijav za vpis.

Kandidati za vpis v športni oddelek morajo pred tem, do 5. 3. 2018, na šolo dostaviti dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis (obrazci so na voljo na spletni strani), z njimi bo opravljen razgovor, nato pa bodo do 29. 3. 2018 prejeli potrdilo o izpolnjevanju pogojev.

Podobno velja za vse, ki razmišljajo o vpisu v obe smeri umetniške gimnazije (likovna ali glasbena smer); ti kandidati morajo predhodno oddati prijavo za preizkus nadarjenosti, rok je 5. 3. 2018, preizkus pa bo potekal v soboto, 17. 3. 2018, do 29. 3. 2018 pa bodo prejeli potrdila o izpolnjevanju pogojev za vpis.

Število prijav bomo sproti objavljali tudi na spletni strani naše šole. V roku prijavljeni učenci in dijaki bodo lahko svojo prijavo prenesli v drug izobraževalni program do 25. aprila 2018. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati, dokler postopek za vpis ne bo končan, tj. do 5. 7. 2018.

Vpis v programe gimnazije bo potekal od 19. do 22. junija 2018.

Za dodatne informacije v zvezi z vpisom se lahko obrnete na svetovalno delavko Gabrijelo Fidler na tel. 03 8960 719.

Preberi več

Informativni dan

Na Gimnaziji Velenje vsako leto poteka informativni dan, na katerem se vam predstavijo dijaki in učitelji. Spoznate naše delo pri pouku, v krožkih, dejavnostih, pri pouku zunaj učilnic, kam potujemo na strokovne ekskurzije, šole v naravi, kako deluje naša dijaška skupnost …

Vabimo vas, da se nam pridružite
v petek, 9. februarja 2018, ob 9. uri v dvorani kulturnega doma Velenje, Titov trg 4, Velenje,

ali v petek, 9. februarja, ob 15. uri v učilnici A112, v stavbi gimnazije, Trg mladosti 3, Velenje,

ali v soboto, 10. februarja, ob 9. uri v učilnici A112, v stavbi gimnazije, Trg mladosti 3, Velenje.

Preberi več

Vpis v športni oddelek gimnazije

Kandidati, ki se želijo vpisati v športni oddelek programa gimnazija, morajo na šolo do 5. 3. 2018 dostaviti naslednjo dokumentacijo, ki je pogoj za vpis v športni oddelek:

– zdravniško potrdilo (velja potrdilo osebnega zdravnika)

– izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna športna zveza potrdi, da je kandidat pri njej registriran in da tekmuje na uradnih tekmovanjih: Potrdilo_reg_uradna_tekm.pdf  (Navodila_Potrdilo_reg.pdf)

– s strani društva ali kluba potrjen izpolnjeni posebni obrazec, na katerem je izjava trenerja: Izjava_trenerja.pdf  o sodelovanju s športnim koordinatorjem, podatki o perspektivnosti mladega športnika, podatki o programu treniranj in tekmovanj, o športnih ciljih in kandidatovih najboljših rezultatih: Potrdilo_clanstvo_v_sportnem_klubu.pdf  (Navodila_Potrdilo_clan.pdf)

– potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o dodelitvi in trajanju naziva, če ga kandidat ima

Z vsakim kandidatom bo opravljen razgovor, na katerega bo povabljen tudi trener.
Vsi kandidati bodo do 29. 3. 2018 prejeli potrdilo o doseganju statusa športnika, ki ga bodo priložili prijavi za vpis v športni oddelek –
rok prijave je 5. 4. 2018.

Preberi več

Rokovnik za vpis v gimnazijo

Vabimo vas k vpisu v našo gimnazijo.
Zagotovo vam bomo ponudili kvalitetne vsebine in dobre pogoje za najboljšo pripravo na maturo in nadaljnji študij.

Rokovnik za vpis 2018/2019
Pomembni datumi za vpisni postopek v letu 2018/2019 so zapisani v tabeli. Osnovnošolce, ki se bodo odločili za vpis na našo šolo, pa bomo tudi pisno obveščali na domači naslov.

Kdaj?
Kaj?
9. in 10. 2. 2018 Informativni dan na Gimnaziji Velenje
do 5. 4. 2018 Oddaja vpisnice na srednjo šolo
10. 4. 2018 Objava števila prijavljenih na spletni strani Gimnazije Velenje
10. 4. 2018 Objava števila prijavljenih na vseh šolah (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)
do 25. 4. 2018 Prenosi prijav do 12. ure
do 31. 5. 2018 Objava omejitev vpisa (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)
do 4. 6. 2018 Obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitni omejitvi vpisa in vpisu
do 4. 6. 2018 Vpis učencev iz tujine, preusmerjenih
19. do 22. 6. 2018 Sprejem dokumentov po objavljenem razporedu
22. 6. 2018 Objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka
22. 6. 2018 Vpis za sprejete v prvem krogu po objavljenem razporedu
22. 6. 2018 Objava spodnjih mej (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)
22. 6. 2018 Seznanitev z možnostmi vpisa za vse kandidate, ki niso bili uspešni v prvem krogu izbirnega postopka in prijava za drugi krog (po objavljenem razporedu)
29. 6. 2018 Objava rezultatov drugega kroga izbirnega postopka (do 15. ure)
do 5. 7. 2018 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v drugem krogu vpisnega postopka (do 12. ure)
31. 8. 2018 Sprejem novincev na Gimnaziji Velenje
Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660